Suomen Punaisen Ristin valtakunnallinen kasvattajaosastopalkinto

"v.2012 kasvattajaosasto - Harjavalta. Kuvassa vasemmalta Eeva, Matti, Margit, Sirkka, Andreas, Marja, Seppo, Sirja, Ulla ja Pirjo."

Suomen Punaisen Ristin hallitus on päättänyt valtakunnallisen nuorisotoimikunnan esityksestä myöntää kerran yleiskokouskaudessa valtakunnallisen kasvattajaosastopalkinnon. Tarkoituksena on nostaa osaston toiminnan merkitystä ja arvostusta nuorisotoiminnan tukijana ja tuoda esiin hyviä käytäntöjä ja malleja nuorten mukaan saamiseksi. Palkinto luovutetaan vapaaehtoisten kiitosgaalassa Hämeenlinnan Verkatehtaassa 7.12.2013.

Kasvattajaosastopalkinto on matka Geneveen tutustumaan kansainväliseen Punaiseen Ristiin, niille osaston viidelle avainhenkilölle, jotka ovat keskeisesti vaikuttaneet palkinnon saamiseen. Lisäksi kahdelle osastolle jaetaan kunniamaininnat ja heidän edustajansa kutsutaan tutustumaan keskustoimistoon ja pääsihteerin tarjoamalle päivälliselle Helsinkiin.

OHJE EHDOTUKSEN TEKEMISEKSI
Kuka tahansa voi ehdottaa Punaisen Ristin osastoa valtakunnallisen kasvattajaosastopalkinnon saajaksi.
Kirjallisesta ehdotuksesta tulee käydä ilmi: Ehdottajan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, Ehdotettavan osaston nimi, Ehdotuksen perustelut vastaamalla seuraaviin kysymyksiin:
1. Kuvailkaa osastonne nuorisotoiminnan historiaa ja nykypäivää.
2. Minkälaisia menetelmiä osasto on käyttänyt pitkäjänteisessä lasten ja nuorten rekrytoinnissa?
3. Millä tavoin osaston hallitus on panostanut lasten ja nuorten toimintaan niin ohjauksellisesti kuin taloudellisesti tukien?
4. Millä tavoin lapsia ja nuoria kannustetaan ja kiitetään heidän toiminnassaan?
5. Mitkä tekijät ovat auttaneet ja innostaneet osastoa kasvatustyössä?
6. Millä tavoin osaston hallituksen ja lasten ja nuorten toimintaryhmien yhteistyö on organisoitu ja minkälaiset käytännöt on koettu hyviksi?
7. Miten paikkakunnalta poismuuttavia nuoria kannustetaan pysymään Punaisessa Ristissä ja ohjataan uuteen osastoon?
8. Nimeä tärkeimmät henkilöt osaston kasvatustoiminnan menestyksessä.
Ehdotus palautetaan mieluiten sähköisesti oman piirin toiminnanjohtajalle ja/tai nuorisotyöntekijälle 31.5.2013 mennessä.
Lisätietoa: johanna.andersson@punainenristi.fi ja ulla.rantanen@punainenristi.fi.