Päihdetyö

"Päihdetyötä festareilla"

 

Tervetuloa mukaan Helsingin ja Uudenmaan piirin päihdetyön toimintaryhmään

Piirin alueella kokoontuu päihdetyön toimintaryhmä, Huppeli.
Tutustu ryhmän toimintaan Huppelin sivuilla.

Voit myös liittyä heidän Facebook-ryhmään.

 

Päihdeneuvojakurssi

Päihdeneuvojakurssi sisältää päihdeinfoa, ajankohtaista tietoa päihdetilanteesta, koulutusta luennon pitämiseen, keskusteluja ehkäisevästä päihdetyöstä ja nuoren ajatusmaailmasta päihteisiin liittyen sekä paljon käytännön harjoituksia. Kurssilaiset saavat valmiuksia kertoa päihteistä eri tilaisuuksissa esimerkiksi kouluissa oppilaille ja vanhemmille tai muille itse valitsemilleen kohderyhmille. Kurssille osallistuminen ei edellytä kouluttamista, mutta tarjoaa siihen mahdollisuuden. Kurssi on tarkoitettu yli 16–vuotiaille asiasta ja toiminnasta kiinnostuneille.

Ensiapu- ja katupäivystäjille kurssi antaa valmiuksia kohdata päihteidenkäyttäjiä ja ennen kaikkea valmiuksia keskustella asiasta. Ryhmien vetäjät saavat kurssilta ideoita käsitellä aihetta ryhmissään ja luentorunkoja esimerkiksi kouluvierailuihin. Osasto voi kouluttaa oman päihdeneuvojan, joka kouluttaisi osastonsa ryhmät ja voisi pitää kouluissa kuudesluokkalaisten EN KÄYTÄ-ryhmiä. Koulutus soveltuu myös muille aiheesta lisätietoja haluaville ja kouluttamisesta kiinnostuneille.

 

Varhaisen Puuttumisen koulutus

Varhaisen puuttumisen -koulutus, Varpu, antaa perustiedot päihteistä, huumeiden käyttökulttuureista ja päihdetilanteestamme. Kurssilta saa valmiuksia tunnistaa käyttäjiä, kohdata heidät kokonaisvaltaisesti, ottaa päihteiden käyttö puheeksi käytön eri vaiheissa ja hoitoonohjata heitä. Kurssi on suunnattu yli 18-vuotiaille.

Kurssi sopii erityisen hyvin huumeita ja muita päihteitä kokeilevia ja käyttäviä kohtaaville, esimerkiksi katu- ja ensiapupäivystäjille, pluspisteiden ja turvatalojen vapaaehtoisille, mutta myös kaikille muille asiasta kiinnostuneille ja viranomaisille, jotka työskentelevät kokeilijoiden/käyttäjien kanssa.