Koulutus

Punaisen Ristin ensiapuryhmien koulutusta EA3-kurssilla.

Koulutus on keino saada uusia tietoa ja taitoja. Se on myös keino motivoida ja palkita.

Ensiapuryhmätoiminta on jatkuvaa ensiavun ja pelastuspalvelutaitojen koulutusta ja harjoittelua. Tavoitteena on antaa ryhmäläisille perustiedot ja -taidot niin, että he pystyvät toimimaan oikein erilaisissa auttamistilanteissa ensiapuryhmän jäseninä viranomaisten tukena.

Koulutustarjonta kattaa ensiavun, henkisen tuen, radiopuhelimen käytön, alkusammutustaidot ja pelastuspalvelun eri osa-alueet (ensihuolto, etsintä, viestintä, pelastuspalvelu). Koulutusten avulla saa syventävää tietoa myös eri päihteistä ja veriteitse tarttuvista taudeista ja siitä kuinka esimerkiksi ensiapupäivystäjät voivat auttaa päihdeongelmaista nuorta. Tärkeitä taitoja ovat myös ryhmädynamiikkaan liittyvät taidot, joita saa mm. PROMO- ja RJ – koulutuksissa.

Moninaista jatko- ja täydennyskoulutusta on tarjolla piirin ja keskustoimiston järjestämänä. Seuraa aktiivisesti piiritoimiston tiedotteita ja järjestön nettisivuja. Hanki itse aktiivisesti tietoa koulutuksista. Ohessa on perustiedot ensiavun peruskurssista ja pelastuspalvelun peruskursseista