Vapaaehtoisia miehiä kaivataan omaishoitajatukitoimintaan!

Keski-Helsingin osaston omaishoitajatukitoiminta on jo hyvässä vauhdissa. Pareittain toimivat vapaaehtoiset tarjoavat apuaan omaishoitajaperheille heidän omassa kodissaan. Toimintaan tarvitaan kuitenkin lisää vapaaehtoisia, erityisesti miehiä!

Jos toiminta kiinnostaa, ota yhteyttä Sari Oittiseen puh. 020 701 2357 tai 040 548 0377, sari.oittinen@redcross.fi