Kuopio Omaishoitajatoiminta

Matti Leinonen
Kuvaaja: Matti Leinonen
"Omaishoitajia apuvälinekaupassa"
Matti Leinonen
Kuvaaja: Matti Leinonen
"Omaishoitajahankkeen ohjausryhmää"
Matti Leinonen
Kuvaaja: Matti Leinonen
"SPR:n Omaishoitajatoiminnan esittelyä Terve Kioskissa"
Matti Leinonen
Kuvaaja: Matti Leinonen
"SPR:n Kuopion osaston omaishoitajaryhmän ohjaajat"
Leena Närvänen
Kuvaaja: Leena Närvänen
"Omaishoitaja ohjaajia Kallavedellä kevät -13"
Leena Närvänen
Kuvaaja: Leena Närvänen
"Omaishoitaja ohjaajia Kallavedellä kevät -13"
Leena Närvänen
Kuvaaja: Leena Närvänen
"Omaishoitajia Ukko-laivalla Kallavedellä kevät -13 ja laivan henkilökuntaa Ismo Apell"
Leena Närvänen
Kuvaaja: Leena Närvänen
"Omaishoitajaristeily Kallavedellä kevät -13"
Leena Närvänen
Kuvaaja: Leena Närvänen
"Omaishoitajia Kallavesi risteilyllä kevät -13"
Leena Närvänen
Kuvaaja: Leena Närvänen
"Omaishoitajia Kallavesi risteilyllä kevät -13"
Sijainti:
Puijonkatu 9, 70110, Kuopio
Sähköposti: 
omaishoitajat@sprkuopio.com

                                                                                                                                                                           Katso tämän sivun vasemman laidan valintapalkista kaikki SPR:n Kuopion omaishoitaja tukiryhmän ryhmätapaamiset ja ohjelmat sekä                                                        ryhmän ohjaajien yhteystiedot                                                                                                                                                                                                                       OMAISHOITAJIEN TUKITOIMINTA                              

Toiminnan päämäärä

Suomen Punaisen Ristin omaishoidon tukitoiminnan päätavoitteena on vahvistaa ja edistää omaishoitajien terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia. Tavoitteena on auttaa omaishoitajia jaksamaan heidän työssään tarjoamalla virkistysmahdollisuuksia ja vertaistukea sekä koulutusta että tietoa arkea helpottavista asioista. Omaishoitajien tukitoiminta antaa apua ja tukea vanhuksen, vammaisen tai pitkäaikaissairaan omaisille ja heidän perheilleen. Omaishoitajien tukitoiminta on ammatillisesti koordinoitua pääasiassa vapaaehtoisten toteuttamaa toimintaa.

Toiminnan tavoitteet

Suomen Punaisen Ristin omaishoitajien tukitoiminta lähtee omaishoitajien tarpeesta ja toimintatapa on ongelmia ennaltaehkäisevä. Kaikki toiminta pohjautuu Punaisen Ristin periaatteisiin. Omaishoitajien hyvinvointia, terveyttä ja jaksamista tukemalla edesautetaan omaishoitajien mahdollisuuksia hoitaa läheistään kotona.

Toiminta omaishoitajille

Omaishoitajille tarjotaan vapaaehtoisvetoisesti toiminnallista ja vertaistuellista ryhmätoimintaa, virkistystilaisuuksia ja koulutuksia. Omaishoitajat saavat myös merkittävästi ohjausta ja tukea puhelimitse ja sähköpostitse työntekijöiltä. Ryhmätapaamiset ovat avoimia kaikille omaistaan hoitaville. Ryhmät kokoontuvat kerran kuussa laaditun ohjelman mukaisesti.

Vapaaehtoiset ovat osana toimintaa

Omaishoitaja toiminnan mahdollistumisessa tärkeässä roolissa ovat osastojen vapaaehtoiset. Savo-Karjalan piirissä omaishoidon tukitoimintaan Kuopion osasto lähti mukaan syksyllä 2012.

Tukitoiminta on raha-automaattiyhdistyksen rahoittamaa toimintaa.

Lisätietoja:

Valitse ja katso SPR Kuopion omaishoitajien tukitoiminnan ryhmätapaamiset ja ohjaajien yhteystiedot tämän sivun vasemmassa laidassa olevasta palkista, RYHMÄTAPAAMISET, YHTEYSTIEDOT.

 

Tule mukaan ”Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi” –linkin kautta.

http://www.punainenristi.fi/tule-mukaan/omaishoitajien-tukijaksi

                                                                                                                            

Omaishoitajien tukitoiminta

HYVÄ SEURA VIRKISTÄÄ

Omaishoitajien tukitoiminta on jatkunut yli 20 vuotta suotuisissa merkeissä.  Suomen Punainen Risti on ollut paljossa mukana ja omaishoitajille annettu tuki on tullut tarpeeseen!

SPR:n omaishoidon koordinaattori Sisko Aalto muistuttaa, että pieni tauko arkiseen työhön ja vertaisten tapaaminen tuo kummasti uutta energiaa!

Kuka onkaan omaishoitaja?                                                                                           

Joka viides suomalainen on omaishoitaja, mutta suurin osa ei tunnista omaishoitajuuttaan.

Tunnistamalla omaishoitotilanteen, kuka tahansa voi auttaa omaishoitajaa hakemaan niitä palveluja, mitkä hänelle kuuluvat. Omaishoidon tukihan ei tarkoita vain rahallista korvausta, vaan myös tukeen kuuluvia palveluita ja oikeutusta kuukausittaisiin vapaapäiviin.

Omaishoitajien tuki muodostuu monista eri asioista. Taloudellinen tuki on tärkeää, mutta ei ainoa omaishoitajien tukimuoto. Punainen Risti tukee omaishoitajia esimerkiksi koulutuksen ja ryhmätoiminnan avulla. Vapaaehtoiset järjestävät omaishoitajille ohjattuja vertaisryhmiä, koulutusta ja virkistystoimintaa. Osa vapaaehtoisista on ollut itsekin omaishoitaja, jotkut ovat toimineet aiemmin muussa ystävätoiminnassa. Vapaaehtoiset kertoivat saavansa itsekin hyvän mielen auttamistyöstään. Vapaaehtoiset nauttivat auttamisesta.

Kuka on omaishoitaja?

Omaishoitotilanne voi tulla osaksi elämää monella eri tavalla. Se voi syntyä lähes huomaamatta, kun iäkkään puolison avun tarve lisääntyy, eikä hän selviydykään arjen toimista kuten aiemmin tai kun aikuiset lapset huomaavat auttavansa iäkkäitä vanhempiaan yhä enemmän jokapäiväisissä toiminnoissa esimerkiksi ruuanlaitossa, kaupassa käynneissä, pesuissa jne.

Omaishoito voi tulla elämään myös hyvin äkillisesti, kuten lapsen syntyessä vammaisena tai puolison sairauskohtauksen tai tapaturman seurauksena. Nykyään puhutaan paljon myös etäomaishoitajuudesta, kun huolehditaan kauempana asuvasta läheisestä.

Omaishoitolaki määrittelee omaishoitajan henkilöksi, joka on tehnyt virallisen omaishoitotukisopimuksen kunnan kanssa. Selvitysten mukaan suurin osa virallisen omaishoidon sopimuksen tehneistä hoitaa puolisoaan. Hoidettavista suurin osa on yli 75 – vuotiaita ja heidän avuntarpeensa on joko jatkuvaa tai melko suurta. Osa hoidettavista olisi laitoshoidossa ilman omaishoitajaa.

Ilman virallista omaishoidon sopimusta henkilö ei ole oikeutettu omaishoidon palkkioon, sopimuksen mukaisiin vapaapäiviin ja kaikkiin omaishoitajille tarjottaviin palveluihin.

Arvioiden mukaan Suomessa on noin 300 000 omaishoitajaa, joista vain 39 131 henkilöä (vuonna 2011) on virallisen omaishoidon tuen piirissä. (SOTKAnet 2013).

Läheisapua antaa päivittäin kuitenkin yli miljoona suomalaista. Eri järjestötoimijoista koottu Suomen omaishoidon verkosto määritteleekin omaishoitajiksi kaikki ne henkilöt, jotka huolehtivat vamman tai sairauden takia avun tarpeessa olevista omaisistaan tai läheisistään.

Omaishoitotilanteen tunnistaminen

Läheistään hoitavan voi olla vaikeaa tunnistaa omaishoidon alkamista, sillä sen perustana on ihmissuhde ja läheisestä huolehtiminen koetaan luonnollisesti kuuluvan perheen vastuulle. Jos omaishoitotilannetta ei tunnisteta, on vaarana, että omaishoitaja jää ilman tukea ja apua.

Omaistaan hoitavien ohjaus ja neuvonta kuuluu kaikille sosiaali- ja terveydenhuollossa työskenteleville. On kuitenkin tilanteita, joissa alan työntekijätkään eivät tunnista omaishoitotilannetta ja tällöin omaisia ei osata ohjata oikeanlaisten tukien ja palvelujen piiriin. Kuitenkin myös vapaaehtoiset voivat auttaa omaishoitajaa omaishoitotilanteen tunnistamisessa ja ohjata tätä hakemaan apua ja tukea. (Taina Laakso SPR:n Hämeen piiri).

Hyvinvointipäiviltä vertaistukea ja lepoa

Omaishoitajien hyvinvointipäivät on omaishoitajille suunnattu virkistys- ja vertaistukitapahtuma. Ensimmäiset hyvinvointipäivät järjestettiin jo vuonna 2007, nykyisin niitä järjestetään 1-3 kertaa vuodessa.

Punaisen Ristin omaishoidon koordinaattori Sisko Aalto kertoo hieman tarkemmin omaishoitajien hyvinvointipäivistä?

”Hyvinvointipäivät ovat omaishoitajille mahdollisuus kohdata muita samassa elämäntilanteessa olevia ja vaihtaa ajatuksia. Hyvinvointipäiviin sisältyy aina asiantuntijan johdolla toteutettava asiaosuus. Keskusteluissa käydään läpi eri elämäntilanteisiin liittyviä kysymyksiä, kuten esimerkiksi kriisin eri vaiheet, uupuminen ja stressi. Hyvinvointipäivien aikana omaishoitajilla on mahdollisuus päästä hetkeksi rauhalliseen ja miellyttävään ympäristöön. Yleensä tilaisuus järjestetään kylpylässä tai muussa luonnonläheisessä paikassa, jossa voi nauttia hyvää ruokaa, osallistua ohjelmaan ja myös levätä”.

Kenelle hyvinvointipäivät on suunnattu?

”Hyvinvointipäiville voivat osallistua kaikki läheistään hoitavat. Osallistuminen ei edellytä virallista omaishoitaja statusta. Osallistujat kutsutaan mukaan hakemusten perusteella. Hyvinvointipäivät pyritään järjestämään valtakunnallisesti lähellä osallistujia niin, että mahdollisimman moni pääsisi mukaan”.

Miten voi hakea mukaan?

”Hakeminen on helppoa. Hakemuslomake löytyy omaishoitajien tukitoiminnan sivustolta rednetistä. Sen voi myös tilata aluetyöntekijältä tai keskustoimistosta soittamalla tai sähköpostilla. Hakemukseen ei tarvita lääkärinlausuntoja tai muita selvityksiä. Myös vapaaehtoiset voivat jakaa hakemuksia esimerkiksi tilaisuuksissa ja ryhmätapaamisissa”.

 

 Ajankohtaista!                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- Muistutamme vielä, laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista eli vanhuspalvelulaki vahvistettiin 28.12.2012. Laki tulee voimaan 1.7.2013. Kuitenkin niin, että lain pykälät 5,6, 11 tulevat voimaan 1.1.2014 ja pykälät 10, 17, 23 tulevat voimaan 1.1.2015.

Teksti: Matti Leinonen, SPR:n Kuopion osasto, omaishoitajaryhmä. 3.6.2013. Kirjoitus on tiivistelmä Omaishoitajien tukitoiminta 2/2013 osastokirjeestä.                                                                                                                                       

SPR:n Kuopion omaishoitajien tukiryhmän ohjelma: valitse vasemman laidan palkin kohta RYHMÄTAPAAMISET. 

Hyvä omaishoitaja!

 

Tervetuloa kaikki toimintaan mukaan!

 

Uutiset

Lämpimästi tervetuloa vuosikokoukseen Polvijärvelle lomakeskus Huhmariin sunnuntaina 5.9.2021!

HUOM! Ennakkotiedoista poiketen lauantain 4.9 ohjelmaa ei toteuteta koronatilanteesta johtuen.

Ohjelmassa sunnuntaina Piirin vuosikokous / Piirien johtosäännön 4 §:n määräämät asiat

9:00 Ilmoittautuminen
12.00 Lounas
14.30 Iltapäiväkahvi

Majoitus Varataan ja maksetaan itse.
 

Piirin 25.4.2021 pidettäväksi suunniteltu etävuosikokous siirretään pidettäväksi mahdollisuuksien mukaan kaksipäiväisenä lähikokouksena 4.-5.9.2021. Tarkempi aika ja paikka varmistuvat myöhemmin.

Oikeusministeriössä on parhaillaan valmisteltavana lakimuutos, joka sallisi yhteisöjen kevätkokousten lykkäämisen niin, että ne pidetään 30.9.2021 mennessä. Lakimuutos on tulossa eduskunnan käsittelyyn viikolla 16. Eduskunnan täysistunto käsittelee asiaa mitä ilmeisimmin 21.4.2021 kello 14.

Piia Jounila
Kuvaaja: Piia Jounila
"Kuvassa vasemmalta oikealle: Mimmi Martiskin, Azra Topzu, Merja Pennanen ja edessä kyltin kanssa Saana Karjalainen"

Punaisen Ristin Savo-Karjalan piiri myöntää vuosittain Ennakkoluuloton edelläkävijä -huomionosoituksen järjestön ulkopuoliselle henkilölle, ryhmälle tai yhteisölle, joka piirin alueella on toiminut esimerkillisesti yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden edistämiseksi. Valinnan huomionosoituksen saajasta tekee piirin monikulttuurisuustoiminnan kehittämistyöryhmä.

Tapahtumat

Ei tapahtumia juuri nyt.

Foorumikirjoitukset

Ei foorumikirjoituksia juuri nyt.