Ensiapupäivystyksen tilaaminen tapahtumaan

Yleisötapahtuma tulossa? Oletteko miettinyt ensiavun järjestämistä tilaisuuteen?

Punaisen Ristin Forssan osasto tarjoaa laadukasta ensiapupäivystystä erilaisiin yleisötilaisuuksiin.

Ensiapupäivystäjämme ovat kaikki ensiapukoulutettuja Suomen Punaisen Ristin ensiapukursseilla. Vähimmäisvaatimuksena on EA1- ja EA2 -kurssit sekä Päivystyspalvelukurssi. Päivystyksen vastaavalla on suoritettuna EA3-kurssi. Päivystysryhmässämme voi olla mukana päivystäjäharjoittelija, joka on suorittanut EA1-kurssin ja osoittanut osaamisensa ensiapuryhmän johtajalle. Harjoittelijan toiminnasta vastaa hänelle ohjaajaksi nimetty pätevä ensiapupäivystäjä. Ensiapupäivystäjämme ovat täysi-ikäisiä ja heitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Päivystyksessä tarvittavien ensiapupäivystäjien määrä riippuu mm. tapahtuman luonteesta sekä tapahtuman osallistujamäärästä. Suomen Punaisen Ristin laatusuositusten mukaisesti minimimäärä päivystäjiä on yksi päivystyspari tai -ryhmä (2-5 hlöä).
Osastollamme on päivystyspalveluauto, jota voidaan pienissä tapahtumissa käyttää päivystystilana.

Ota yhteyttä hyvissä ajoin ennen tapahtumaa, niin voimme yhdessä suunnitella turvallisen tapahtuman.

Ensiapupäivystyksestä tehdään aina kirjallinen sopimus. Tapahtuman riskikartoitusta ja tarjouksen tekemistä varten tarvitsemme seuraavat tiedot:

Tilaajan nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite
Laskutusosoite
Tilaisuuden nimi ja laatu (esim. yleisötapahtuma, konsertti, urheilukisat)
Tilaisuuden päivämäärät ja kellonajat
Tilaisuuden sijainti ja varsinaisen päivystysalueen laajuus
Tilaisuuden arvioitu henkilömäärä kokonaisuudessaan sisältäen osallistujien ikärakenne ja mahdolliset erityisryhmät
Päivystyksen aloitus- ja lopetusaika
Tapahtuman riskitekijät
Päivystysryhmälle varatut päivystystilat
Päivystysryhmän ruokailun järjestäminen

Hinnoittelumme perustuu valtakunnalliseen Suomen Punaisen Ristin päivystyskorvaussuositukseen. Päivystäjämme ovat vapaaehtoisia eikä heille makseta palkkaa päivystämisestä. Ensiapupäivystyksistä peritty korvaus käytetään ensiapuryhmän toiminnan ylläpitämiseen, tarvikkeiden hankintaan sekä päivystäjien koulutukseen.

Lisätiedot: 0400 847 798 tai sähköpostilla forssa@punainenristi.fi

Autamme mielellämme ensiapupäivystykseen liittyvissä asioissa, kysy rohkeasti!