Ordinarie stämman 2014

 

FInlands Röda Kors har valt Pertti Torstila till ordförande för nästa treårsperiod.
 
Som vice ordförande valdes Henry Backman, Otto Kari och Christel von Frenckell-Ramberg.
Till styrelsemedlemmar valdes  Hannu Harri, Eija Karine, Irmeli Metsänen, Maria Pietikäinen, Markku Suokas och Alpo Tanskanen.

Uutiset

Ei uutisia juuri nyt.