Organisationskurs: sista anmälningsdag 11.1.2013

Imorgon är  sista anmälningsdagen till organisationskursen 19.1.2013. Kursen riktar sig till avdelningens styrelsemedlemmar i första hand. Anmälningar till Malin sunabacka på malin.sunabacka@rodakorset.fi eller 050-566 2642.

Mera information om kursen hittar du under rubriken händelser...