VaPepa heräsi henkiin Kolarissa

Veli-Matti Ahtiainen
Kuvaaja: Veli-Matti Ahtiainen
"Pelastuslaitoksen kokoustila kävi ahtaaksi runsaasta osallistujajoukosta"
Veli-Matti Ahtiainen
Kuvaaja: Veli-Matti Ahtiainen
"Palopäällikkö Esa Tapojärvi kertoi pelastulaitoksen toiminnasta"

Pitkän odotuksen jälkeen Kolariin saadaan jälleen toimiva vapaaehtoisen pelastuspalvelun paikallistoimikunta. Kolarin pelastuslaitoksella 27.11. pidetyssä infoillassa päätettiin toiminta aloittaa uudella innolla.

Kolarin Pelastulaitokselle kokoontui innokas joukko Kolarin eri järjestöjen edustajia aktivoimaan paikallista vapaaehtoista pelastuspalvelutoimintaa.  Järjestöt kylässä hankkeen ja VaPepan yhteisesti järjestämässä infoillassa pelastustoimen ja poliisin edustajat kertoivat alueen haasteista, riskeistä sekä resurrseista. Vapaaehtoisten antama apu erilaisissa auttamistilanteissa koettiiin erittäin tärkeäksi. Punaisen Ristin Lapin piirin valmiuspäällikkö Annikko von Pandy kertoi VaPepa:n toimintaperiaatteista ja -mahdollisuuksista tukea viranomaisia. Illan konkreettisena tuloksena sovittiin, että Kolarin VaPepa:n paikallistoimikunta järjestäytyy 13.12.2012 klo 18.00 pidettävässä kokouksessa. Näin toiminta päässe hyvään alkuun heti vuoden 2013 alusta.