Flash mob - Världsaidsdagen 1.12

Ungdomsutskottet och På Flykt- ledarna uppmärksammade Världsaidsdagen genom en Flash mob i Rewell center i Vasa, därtill delades infomaterial och kondomer ut till förbipasserande. I Flash moben deltog även scenkonststuderande från Novia, som koreografer fungerade Francis Oyeyiola samt Carina Engström.

Mera information om dagen hittar du på vasabladet.fi, flash moben live kan du se här...