Valmiustoiminta

KOTIMAAN VALMIUS
Suomen Punainen Risti on valmiusjärjestö, joka on varautunut auttamaan hädässä olevia ihmisiä ja tukemaan viranomaisia eri avustus- ja pelastustehtävissä. SPR:n paikallisosastot ylläpitävät valmiutta omalla paikkakunnallaan kouluttautumalla ja harjoittelemalla muun muassa ensiavun, henkisen tuen ja ensihuollon tehtäviin. Osastot laativat oman valmiussuunnitelman yhteistyössä paikallisten viranomaisten kanssa. Punaisen Ristin valmiuden ytimen muodostavat ensiapu- ja henkisen tuen ryhmät sekä kotimaan avun paikalliset yhdyshenkilöt. Tarvittaessa lisäkäsiä saadaan hälytettyä muiden toimintamuotojen vapaaehtoisista.

KOTIMAAN APU
Suomen Punaisen Ristin piirit ja osastot voivat auttaa kotimaassa äkillisten onnettomuuksien uhreja yhdessä viranomaisten kanssa. Tällainen äkillinen onnettomuus voi olla esimerkiksi tulipalo, tulva tai muu luonnononnettomuus, liikenneonnettomuus, suuronnettomuus tai rikoksen uhriksi joutuminen.

Apu voi olla ohjausta ja neuvontaa, käytännön apua tai taloudellista tukea. Taloudellista tukea voidaan myöntää Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastosta onnettomuudesta välittömästi seuraaviin tarpeisiin. Avun tulisi käynnistyä 3 vrk kuluessa tapahtuneesta.

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa) on 52 eri kansalaisjärjestön yhteenliittymä. Suomen Punainen Risti koordinoi Vapepa-toimintaa yleisen pelastustoimen osalta. Vapepa kokoaa yhteen ja valmentaa pelastustöiden tukitehtäviin eri alojen harrastajia, joita yhdistää halu auttaa. Vapepalla on koko maassa n. 150 toimikuntaa, runsaat 1200 hälytysryhmää ja n. 20 000 vapaaehtoista. Vuosittain Vapepalle tulee 300–400 hälytystä, joista tavallisimpia ovat kadonneiden etsinnät ja erilaiset ensihuoltotehtävät (henkinen tuki, kotimaan apu, yhteiskunnan häiriötilanteet).

Savo-Karjalan piirin organisaation muodostavat kaksi maakuntatoimikuntaa (Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala), kahdeksan paikallistoimikuntaa (Leppävirta, Varkaus, Kuopio, Sisä-Savo, Ylä-Savo, Keski-Karjala, Joensuu ja Pielisen Karjala ), jotka kattavat koko alueen, sekä hälytysryhmät ja niiden hälytysvalmiudessa olevat henkilöt. Hälytystehtäviä alueemme Vapepalle tulee vuosittain 25-50 kpl.

Lisätietoa Vapepasta ja koulutuksista löydät https://vapepa.fi.

Tämän lisäksi Vapepan maakunnalliset keskusteluryhmät löydät osoitteesta: https://www.facebook.com/groups/vapepapohjoissavo ja https://www.facebook.com/groups/vapepapohjoiskarjala

LISÄTIETOA
Valmiuspäällikkö Mika Korppinen puh. 0400 648 268 mika.korppinen@punainenristi.fi