Hallituksen kertomus toiminnasta 2019

Hallituksen kertomuksen on koostanut toimintaryhmien vastuuohjaajien ja hallituksen kirjoittamien tekstien pohjalta osaston varapuheenjohtaja Sanna Pesonen

YLEISKATSAUS VUODEN TOIMINTAAN

Kallio-Käpylän osasto toteutti vuoden 2019 aikana Punaisen Ristin paikallista toimintaa sekä itsenäisesti alueellaan että laajemmin yhteistyössä muiden Helsingissä toimivien osastojen ja eri sidosryhmien kanssa. Toiminnassa noudatettiin kansainvälisen Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeen periaatteita ja otettiin huomioon Helsingin yleiskokouksessa 2017 hyväksytty Suomen Punaisen Ristin toimintalinjaus vuosille 2018–20.

Osaston toimialueet Helsingissä ovat Alppila, Arabia, Hermanni, Itä-Pasila, Kalasatama, Kallio, Koskela, Käpylä, Sörnäinen, Toukola, Vallila ja Vanhakaupunki.

Vuoden 2019 aikana toiminnalle asetettiin kohdennettuja tavoitteita ja niiden toteutus tapahtui seuraavasti:

Vuoden 2019 toiminnan painopisteenä oli henkisen tuen vahvistaminen ja henkiseen tukeen liittyvän valmiustoiminnan käynnistäminen. Vuoden aikana järjestettiin osaston toimitilalla kaksi Henkisen tuen peruskurssia, yksi keväällä huhtikuussa ja toinen joulukuussa. Kaksi muuta suunniteltua kurssia jouduttiin perumaan vähäisen ilmoittautuneiden määrän vuoksi. Kursseille osallistui yhteensä 28 henkilöä. Osallistujien joukossa oli muun muassa oman ja muiden HUPin alueen osastojen EA-ryhmäläisiä, sekä täysin uusia SPR:n toimintaan tutustujia. Lisäksi osaston henkisen tuen kouluttaja järjesti tilauskoulutuksena Fremantlen työntekijöille Henkisen tuen kurssin, johon osallistui 16 henkilöä. Kurssit saivat hyvää palautetta ja osallistujat toivoivat myös jatkokurssien järjestämistä. Toimintasuunnitelman mukaisia Henkisen tuen jatkokursseja ja osaston hälytysryhmää ei pystytty käynnistämään vastuuhenkilöiden aikaresurssien vuoksi. Osasto jatkaa hienosti käynnistynyttä Henkisen tuen valmiuden kehittämistä vuoden 2020 aikana.

Osaston yhteisinä tavoitteina olivat aktiivisen toiminnan ylläpitäminen eri toimintaryhmissä ja uusien toimintamallien kehittäminen sekä aktiivinen jäsen- ja vapaaehtoishuolto. Eri toimintaryhmien osalta tavoitteiden toteutumisesta kerrotaan erikseen toimintaryhmien omissa osuuksissa. Osasto pyrki pitämään vapaaehtoistoiminnan aloittamisen uusille vapaaehtoisille mahdollisimman helppona ja olemassa oleville vapaaehtoisille mielekkäänä tukeakseen vapaaehtoistyöhön sitoutumista joko pidemmäksi aikaa tai lyhytkestoisiin kertaluonteisiin tempauksiin. SPR:n Oma-järjestelmää hyödynnettiin uusien vapaaehtoisten rekrytoinnissa ja toimintaryhmien jäsenten välisessä yhteydenpidossa.

Yhteistyötä tehtiin Punaisen Ristin muiden osastojen lisäksi eri järjestöjen, Helsingin kaupungin sosiaaliviraston, muiden viranomaisten, alueen yrittäjien sekä Punaisen Ristin valtakunnallisten yhteistyökumppaneiden, kuten S-ryhmän kanssa.

OSASTON ROOLI PUNAISEN RISTIN EDUSTAJANA PAIKKAKUNNALLA

1. Sääntömäärinen järjestötoiminta

Osaston sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin 27.3 (9 osallistujaa) ja syyskokous 20.11.2019 (13 äänivaltaista ja 4 ei-äänivaltaista osallistujaa).

Hallituksen kokouksia järjestettiin seuraavasti: 8.11 (11 osallistujaa) 16.2 (12 osallistujaa) 4.3 (8 osallistujaa) 16.4 (8 osallistujaa) 6.5 (9 osallistujaa) 10. 6 14.8 (8 osallistujaa) 11.9 (11 osallistujaa) 21.10 (10 osallistujaa) 14.11 (8 osallistujaa) Sähköpostikokous 20.-22.12.

Osaston nimenkirjoittajia olivat puheenjohtaja Ville Tuominen, varapuheenjohtaja Sanna Pesonen ja rahastonhoitaja Maria Witting.

2. Jäsenhankinta ja jäsenten motivointi

Toimintavuoden aikana uusia jäseniä hankittiin erilaisten tilaisuuksien avulla. Liittymislomaketta pidettiin esillä osaston järjestämissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa, joihin osallistuttiin. Jäseniä motivoitiin viestintätoiminnan avulla, josta lisää kappaleessa 3. 31.12.2019 osaston jäsenmäärä oli 1226, josta nuoria 143. Muutos jäsenmäärään 31.12.2018 (1203) verrattuna oli 1,9%. Uusia jäseniä liittyi osastoon 2019 aikana 123. 

 

3. PERUSPERIAATTEIDEN TUNNETUKSI TEKEMINEN JA TIEDOTUSTOIMINTA

3.1 Ulkoinen viestintä

Tärkeimpiä ulkoisen viestinnän kanavia olivat sähköpostitse ja postitse lähetetyt jäsenkirjeet, osaston RedNet-sivut sekä sosiaalisen media sisältäen osaston Facebook ja Instagram kanavat. Viestinnän suuren näkyvyyden saavutuksia olivat tänä vuonna Iltasanomien kirjoittama juttu vankilavierailijoista sekä pääkaupunkiseudun julkisen liikenteen näytöillä pyörivä joulukahvilamainos. Tärkeimpiä viestinnällisiä ponnistuksia vuoden 2019 aikana olivat pop-up tapahtumien kuten EU ruoka-apujakelun, Nälkäpäivän sekä osaston Joulukahvilan markkinoiminen. Ulkoisessa viestinnässä panostettiin lisäksi uusien vapaaehtoisten hankkimiseen kohdennetuilla rekrykampanjoilla sekä tapahtumien ja koulutusten markkinoimiseen. Parhaimmillaan sosiaalisessa mediassa tavoitettiin yli 13 000 ihmistä yhdellä julkaisulla sekä uusien vapaaehtoisten jäsenkirje saavutti yli 88% avausprosentin. Lisäksi osastossa hyödynnettiin beta-vaiheessa olevaa Oma Punaista Ristiä, jolla on tavoitettua ihmisiä etenkin pop-up tapahtumien osalta. Osaston toiminnasta sekä sääntömääräisistä syys- ja kevätkokouksista tiedotettiin keväisellä jäsenkirjeellä. Lisäksi jäsenille lähetettiin uutiskirjeitä sähköpostitse uutiskirjeitä Mailchimp-palvelun kautta.

3.2 Sisäinen viestintä

Toimintaryhmien vetäjät vastaavat pääosin toimintaryhmien sisäisestä viestinnästä. Lisäksi viestintää hoitaa hallitus ja osaston oma viestintätiimi. Viestintätiimin ja hallituksen välistä viestintää hoitaa viestintäpäällikkö, joka vaihtui poikkeuksellisesti kesken vuoden maaliskuussa. Viestintätiimi tapaa noin kerran kuussa miettimään yhdessä lähitulevaisuuden viestintää ja kartoittamaan osaston eri toimintaryhmien viestintätarpeita. Lisäksi viestintävapaaehtoiset osallistuvat omien mielenkiinnon kohteiden mukaan Helsingin ja Uudenmaan piirin tarjoamiin koulutuksiin. Viestintätiimissä toimitaan pienemmissä tiimeissä (esim. sosiaalisen median tiimi) tai pareissa (esim. valokuvaus, visuaalinen viestintä). Lisäksi viestintätiimin toimintaa haastateltiin keskustoimiston puolesta. Yhteistyötä muihin viestintävapaaehtoisiin vahvistettiin mm. viestintävapaaehtoisten yhteisessä. Toimitilaan hankittiin vuoden 2019 aikana iso tv-näyttö, jonka tarkoituksena on helpottaa kokousten ja kurssien järjestämistä. Lisäksi näytön avulla on mahdollista viestiä osaston toiminnasta myös toimitilan ikkunan kautta.

Vastuuohjaaja: Emilia Kauppi

4. TAPAHTUMAT, KAMPANJAT JA OSASTON OMA VARAINHANKINTA 

4.1 Ystävänpäivän korttitalkoot

Ystävänpäivänä helmikuun 14. päivänä oli perinteinen Ystävänpäivän korttitervehdysten teko Kallion kirjastossa. Osasto vei kirjastoon tarvikkeet ja vapaaehtoiset innostivat ihmisiä tiedotuksella ja paikan päällä osallistumaan korttitalkoisiin. Kallion kirjasto tarjosi Kupolisalin käyttöön ja tiedotti omia kanaviaan käyttäen tilaisuudesta. Menestys olikin kohtalainen ja kortteja luotiin iloisissa tunnelmissa niin paljon, että niitä toimitettiin vapaaehtoisten voimin Koskelan palvelukeskuksen ja Mainiokoti Hermannin asiakkaille.

Vastuuhenkilöt: Marja Pakaste ja Maija Orava

4.2 Henrin päivän kahvit

Osasto järjesti perinteisen Henrin päivän kahvituksen 8.5. klo 16 alkaen. Kahvittelun lomassa kuultiin ja keskusteltiin ajankohtaisesta asiasta, seniorien hyvinvoinnista ja vapaaehtoistoiminnasta ikäihmisten parissa. Mukana keskustelussa klo 17 alkaen oli projektikoordinaattori Mervi Leivo, Iloa arkeen pysäkki -toiminnasta, Kantin ja Käpylän pysäkki Käpyrinne ry:stä.

Vastuuhenkilöt: Marja Pakaste ja Anita Hartikka

4.3 Uusien ilta ja vapaaehtoistyön tori

Infoilta uusille vapaaehtoisille järjestettiin 16.1 osaston toimitilalla. Tapahtumaan osallistui parikymmentä vapaaehtoistyöstä kiinnostunutta henkilöä. Vapaaehtoistyöntori toteutettiin 26.8. samaan malliin kuin edellisellä kerralla, yhteistyössä muutaman muun järjestön kanssa. Karhupuistossa toimintaansa SPR:n Kallio-Käpylän osaston lisäksi esittelivät Sininauhasäätiö, Käpyrinteen Iloa arkeen pysäkkitoiminta ja Enter ry. Karhupuisto osoittautui hyväksi ja vilkkaaksi paikaksi ja kiinnostuneita riitti melko tasaisesti klo 15-18, kun osaston vapaaehtoiset (5) päivystivät paikalla.

Vastuuhenkilö: Marja Pakaste

4.4 Joulumieli kukkatervehdys

Järjestimme ensimmäisen kerran 21.12. Joulumieli -kukkatervehdystapahtuman. Noin 10 vapaaehtoista osallistui kukkatervehdysten järjestämiseen ja vientiin. Kuusi kotonaan asuvaa vanhusta, jotka ovat odottaneet saavansa vapaaehtoisystävän, saivat iloiseksi yllätyksekseen joulutähden ja pienen juttelutuokion joulun kynnyksellä. Kukkatervehdyksiä vietiin myös Koskelan palvelukeskuksen kuntoutusosastojen yksinäisille, Mainiokoti Hermanniin ja Käpyrinteen hoivakotiin. Joulutähdet lahjoitti Pirilän kukkatalo.

Vastuuhenkilö: Marja Pakaste 

4.5 Joulukahvila

Joulukahvila järjestettiin osaston toimitilalla jälleen jo perinteeksi muodostuneena ajankohtana 25.12. klo 13-17. Tapahtumaa markkinoitiin sosiaalisessa mediassa, menovinkkipalstoilla ja printtimainoksin. Tilaisuuteen osallistui kaikkiaan 33 henkilöä, joista karkeasti ottaen noin puolet auttoivat myös tavalla tai toisella järjestämisessä. Tilaisuudessa oli tarjolla pientä jouluista syötävää, lautapelejä ja keskusteluseuraa. Uutuutena tapahtumassa oli niin sanottu joululahjojen kierrätyspiste, johon saattoi tuoda itselleen ylimääräisiä tavaroita ja josta sai vastaavasti ottaa mukaan tarvitsemansa. Tapahtuman tarpeellisuudesta kertoo se, että useat vapaaehtoiset ja kävijät ovat tulleet paikalle jo usean vuoden ajan. Positiivista palautetta saatiin myös ensi kertaa paikan päällä käyneiltä. Toimivaa konseptia kannattaa ehdottomasti pyrkiä jatkamaan myös tulevaisuudessa.

4.6 EU-ruokajakelu

Osasto osallistui ensimmäistä kertaa EU:n ruoka-avun jakeluun. Ruoka-apua jaettiin toukokuussa 25.5. klo 13-16 osaston toimitilalta ja lokakuussa 17.10 klo 16-22 Asunnottomien yön yhteydessä. Elintarvikekuormat vastaanotettiin osaston toimitilalla 22.5 ja 9.10. Vapaaehtoisia rekrytoitiin kaikkiin ruoka-apujakelun tapahtumiin Oma-järjestelmän, Facebookin ja osaston Rednet-sivustojen kautta. Ruokajakelua mainostettiin osaston omien viestintäkanavien lisäksi paikallislehtien menovinkeissä ja alueen muiden toimijoiden viestintäkanavien kautta. EU-ruokajakelu kiinnosti laajaa joukkoa uusia ja järjestössä jo toimivia vapaaehtoisia. Jokaisena tapahtumapäivänä oli mukana noin 20 vapaaehtoista eli kaikkineen noin 80 osallistujaa. Lisäksi ”valmiudessa” odotti noin kolmekymmentä vapaaehtoista, joiden hälytysvuoro oli ruokakuorman saapumisajan ulkopuolella. Ruokaa vastaanotettiin ja jaettiin molempina ajankohtina 2100 kg. EU-ruokajakeluprosessi kokonaisuutenaan toimi valmiustoiminnan harjoituksena.

4.7 Asunnottomien yö

Osasto osallistui Asunnottomien yöhön 17.10. ruokajakelun lisäksi myös huolehtimalla koko tapahtuman ensiapupäivystyksestä.

5. OSASTON ANTAMA KOTIMAANAPU

Jatkoimme vuoden 2018 puolella alkaneen muun välttämättömän aineellisen avun antamista ensihuoltotehtävänä.

6. OSASTON SISÄISEN YHTEISTYÖN JA YHTEENKUULUVUUDEN YLLÄPITO

Osasto järjesti vastuuhenkilöille ja vastuuvapaaehtoisille Oma-järjestelmän koulutustilaisuuden 11.1 HUPin työntekijän Maija Pokkisen johdolla. EU:n ruokajakelu ja Pisara-harjoitus toimivat osaston ryhmärajojen ylittävinä tapahtumina ja toivat myös yhteen eri osastoissa toimivia vapaaehtoisia.

VAPAAEHTOISPALVELUT

7. ENSIAPU- JA TERVEYSPALVELUTOIMINTA

Ensihuolto Suomen Punaisen Ristin Helsingin Ensihuoltoyksikön toiminta-ajatus on ihmisten henkinen ja aineellinen auttaminen onnettomuuksissa ja muissa kriisitilanteissa viranomaisten apuna osana Vapaaehtoista pelastuspalvelua (Vapepa).

7.1 Ensiapuryhmä

7.1.1 Kokoontuminen

Ryhmä kokoontui parittomien viikkojen tiistai-iltoina klo 18.00 -20.00 osaston toimitilalla. Kokoontumisia jatkettiin aiempien vuosien tapaan joka toinen viikko. Kokoontumisia oli yhteensä 21, joista keväällä 11 ja syksyllä 10. Ryhmässä oli jäseniä yhteensä 65, joista naisia 50 ja miehiä 15. Aktiivisesti osallistui aiempaa useampi ryhmäläinen, keskiarvo ryhmäiltaa kohden on laskennallisesti 16 henkilöä läsnä toimitilallamme. Lisäksi muutama henkilö kävi ryhmässä tutustumassa tai toisesta ryhmästä vierailemassa. Aktiivisiksi lasketaan jäsenet, jotka ovat olleet ryhmäilloissa mukana vuoden aikana neljä kertaa tai enemmän. Heitä on 25. Ryhmään tuli 9 uutta jäsentä vuoden aikana. Ryhmän jäsenistä 18 oli terveydenhuollon ammattilaisia tai alan opiskelijoita. Aktiivisten ryhmäläisten lukumäärä kasvoi, mikä on erittäin ilahduttavaa. Ryhmässä oli jonkin verran vaihtuvuutta kuluneen vuoden aikana mm. muuttuvien elämäntilanteiden kuten muuttojen ja opiskelujen vuoksi. Ryhmä toimi vuonna 2019 koulutusryhmänä. Vuoden aikana ryhmässä käsiteltiin seuraavia aiheita: Potilassiirrot monipotilastilanteessa (kevään ja syksyn yhteisharjoitukset sopimuspalokuntien kanssa), hypotermia, elvytyksen erityistilanteet ja elvytyksen jälkeinen hoito, potilaan tutkiminen, elvytys (PPED), hätäensiapu, ensiapupäivystyksissä toimiminen, peruselintoimintojen mittaaminen, palovammat, murtumien ensiapu ja sairaskohtaukset. Saimme Lastensairaalassa ja sen edeltäjissä työuransa tehneeltä kokeneelta ammattilaiselta luennon lasten ja nuorten tapaturmista ja niiden ensiavusta. Elvytystä harjoiteltiin neljä kertaa vuoden aikana ja lisäksi yhteisiä ensiapupainotteisia rastiharjoituksia pidettiin Tammisalon, Vanhan Käpylän ja Pakinkylän sopimuspalokuntien (VPK) kanssa. Panostusta laadukkaaseen harjoitteluun lisättiin ja ryhmäläisten aktivointia tehostettiin mm. monipuolisilla koulutuksilla. Ensiapuryhmässä toimi aktiivisesti kolme kouluttajaa, kaksi ETK:ta ja yksi HEK. Nämä samat kouluttajat toimivat myös järjestön ensivastekouluttajina sekä piiri- että valtakunnallisella tasolla. Aiempien vuosien tapaan ryhmän välineistön kunnostamista, läpikäymistä ja ajantasaistamista jatkettiin. Oman osaston hallinnoimien ensiapupäivystyskeikkojen lisäksi päivystettiin aktiivisesti myös piirin päivystyksissä.

7.1.2 Koulutukset

Osaston ensiapukoulutus tarkoittaa osaston omien ensiapukouluttajien pitämiä ensiapukursseja, jotka noudattavat sisällöltään Punaisen Ristin laatimia kurssikokonaisuuksia. Nämä kurssit ovat pääsääntöisesti yleisökursseja. Osastossa järjestetään tarpeen mukaan kursseja myös pelkästään oman osaston tarpeisiin ja esimerkiksi ensiapuryhmän toimintaan liittyen. Kuluneena vuonna EA 1 ensiapukursseja järjestettiin 2 kappaletta. Punaisen Ristin sisäiseen ja Vapepan järjestämään koulutukseen osallistui muutamia ryhmäläisiä. Kallio-Käpylän osaston järjestämältä kevään ensivastekurssilta valmistui 6 henkilöä omasta ensiapuryhmästä, 8 Helsingin ja Uudenmaan piirin alueelta sekä yksi henkilö Varsinais-Suomesta. Yksi ensivasteistamme kävi kurssin syksyllä Hämeen piirin alueella. Uusia ensiapupäivystäjiä valmistui kevään ja syksyn kursseilta yhteensä 7.

7.1.3 Toiminta ja tapahtumat

Nämä alla mainitut tapahtumat ja muut osallistumiset ovat ensiapuryhmämme vapaaehtoiset hoitaneet muun ryhmätoiminnan ja piirin päivystysten ohella. Ryhmän ydintoiminnasta vastasi vuoden 2019 aikana pääsääntöisesti pieni vastuuhenkilöiden ryhmä, joka koostui ryhmänjohtajasta, vararyhmänjohtajasta, kouluttajista sekä päivystysvastaavasta. Ryhmän kolme kouluttajaa vastasivat ryhmäiltojen koulutussisällöstä. Yhteisvastuullisuus ryhmätoiminnassa säilyi hienosti myös vuonna 2019 pienistä henkilömuutoksista huolimatta. Ensiapuvälineiden inventointi, päivitys ja järjestäminen, sekä uusien päivystysvälineiden hankinta ja hankintasuunnitelman tekeminen, jatkuivat edelleen.

Osaston omat päivystykset ja muut ensiaputoimintaan liittyvät tilaisuudet:

LUX 2050 5.-9.1.2019 
ARABIAN PK, EA-PAJA 8.3.2019
LUOVI AO, ENSIAPUPÄIVÄ 25.3.2019
YHTEISHARJOITUKSET EA ja VPK 9.4.2019
KÄPYLÄN PK, SPR-PÄIVÄ 15.4.2019
SOTY, TANSSITAPAHTUMA 5.5.2019
MEKLUN KATUJUHLAT 11.5.2019
VK KALASTUSPÄIVÄ 15.5.2019
AKF (ARABIAN KATUFESTIVAALI) 18.5.2019
EUROPEAN PARAYOUTH GAMES, UINTI 29.-30.6.2019
AUTTAJA, #YKSINTULLEET 3.7.2019
AFROJAZZ GOES TO ALPPIPUISTO 14.7.2019
TUBECON 16.-17.8.2019
AUTTAJA, Tapanilan VPK jr 19.8.2019
WOMEN TO WORK, SPR tutuksi 28.8.2019
FOOTBALL TRIATHLON 31.8.2019
JAPANIPÄIVÄ 8.9.2019
YHTEISHARJOITUKSET EA ja VPK 10.9.2019
SNELLU AK, EA-PAJA 27.9.2019
AUTTAJA, LÄKSYHELPPI Kallio-Käpylä 14.10.2019
ASUNNOTTOMIEN YÖ 17.10.2019 WOMEN TO WORK,
SPR tutuksi 4.11.2019
ELÄKELÄISET RY 60 V. 4.12.2019

Näiden listattujen tapahtumien lisäksi osastomme ensiapuryhmä oli mukana Helpe ry:n (Helsingin Pelastusliitto) järjestämässä helsinkiläisten palokuntanuorten 24 tuntia kestävässä toimintaharjoituksessa, jonka yksi tehtävärasti järjestettiin kauppakeskus Redissä. Kallio-Käpylän ensiapuryhmäläiset pitivät palokuntalaisten rastin vieressä yleisölle avointa matalan kynnyksen harjoitusrastia ensiapuun ja elvytykseen liittyen.

7.1.4 Päivystykset

Vuonna 2019 päivystykset jatkuivat aktiivisina. Ryhmässä vuoden 2019 aikana toimi yhteensä 19 päivystäjää, joista suurin osa päivysti vuoden aikana sekä Kallio-Käpylän osaston toiminta-alueen omissa päivystyksissä että piirin päivystystilaisuuksissa. Uusia päivystäjiä vuoden aikana valmistui ensiapupäivystäjän peruskurssilta 7, vanhoja jäi pois toiminnasta. Osaston hieno päivystysaktiivisuus näkyi erityisesti ryhmän taloudessa ja päivystyksistä saaduilla varoilla pystyttiin järjestämään mm. osaston perustoimintaa ja pieniä varustehankintoja. Omia päivystystilauksia vuoden aikana saatiin 12 kappaletta.

7.1.5 Talous

Ryhmän taloustilanne säilyn erinomaisena myös vuonna 2019. Taloustilanne on jatkunut nyt hyvänä useamman vuoden ajan kiitos erittäin aktiivisten päivystäjiemme. Taloudellisia resursseja käytettiin säästeliäästi ja vuoden aikana tehtiin maltillisesti hankintoja, joten ylijäämällä voitiinkin rahoittaa muuta osaston toimintaa. Vuoden aikana tehtiin useampia pieniä hankintoja ja kunnostettiin ensiapuvälineistöä sekä hankittiin Punaisen Ristin päivystysvaatteita. Ok -opintokeskuksen tukea ryhmätoimintaan saatiin EA 1 kursseihin liittyen. Ensiapuryhmän lopullinen vuoden 2019 tulos oli 3 415,37€ ylijäämäinen. Toimintaa rahoitettiin päivystystuloilla. Helsingin kaupungin jakamaa avustusta Helsingin Ensiapuryhmille valmiustoiminnan vahvistamiseen saatiin 400 €. Ryhmällä ei ole varsinaista aktiivista, päivystysluonteista valmiustoimintaa, joten raha on käytetty ryhmäläisten kouluttamiseen, pieniin varusteisiin, kuten tasku- ja otsalamppuihin ja yhteiseen toimintaan. Osaston omaan lokakuiseen Pisara 2019 vesihuoltoharjoitukseen valtakunnallisen tapahtuman ohessa suuntasimme hieman varoja lähinnä vapaaehtoisten ruokahuoltoon.

7.2 Ensiapukoulutus

Osaston ensiapukoulutus tarkoittaa osaston omien ensiapukouluttajien pitämiä ensiapukursseja, jotka noudattavat sisällöltään Punaisen Ristin laatimia kurssikokonaisuuksia. Nämä kurssit ovat pääsääntöisesti yleisökursseja. Osastossa järjestetään tarpeen mukaan kursseja myös pelkästään oman osaston tarpeisiin ja esimerkiksi ensiapuryhmän toimintaan liittyen. Kuluneena vuonna ensiapukursseja järjestettiin seuraavasti: 2 EA 1- ja 3 Auttajakurssia. Auttajakursseista yksi oli selkokielinen.

Ryhmän vastuuohjaaja: Tuija Soini

 

8. SOSIAALIPALVELUTOIMINTA

8.1 Senioritoiminta

8.1.1 Käpyrinteen kerho

Kokoonnuimme Käpyrinteen palvelutalossa vuoden aikana 10 kertaa kuukauden 1. torstaina kesätaukoa lukuun ottamatta. Kerho on toiminut 11 vuotta ja vakiintunut osaston ja Käpyrinteen palvelutalon toimintana. Kerhossa käy 8-15 palvelutalon asukasta ja vetäjiä on 1-2. Kerhoilloissa jutellaan ajankohtaisista aiheista, musiikki on isossa osassa, pidetään tietokilpailuja ja muisteloita, vietetäänn nimipäiviä ja kalenterin mukaisia juhlapäiviä sekä viime vuonna pidettiin baby-showerit toiselle ohjaajalle. Joulujuhlissa olikin pikkuinen asukkaiden ihaltavana.

Vastuuohjaaja: Hellevi Turunen

8.1.2 Kaikkea Elämästä

Parillisten viikkojen keskiviikkona kokoontuva Kaikkea Elämästä -ryhmä on tarkoitettu kaikille senioreille. Perustehtävänä on luoda mukava ilmapiiri, jossa keskustellaan päivän polttavista aiheista, osallistujien omista tärkeistä teemoista tai kirjojen/netin avulla kootuista mielenkiintoisista aiheista. Illoissa käytiin läpi erilaisia aihepiirejä ajankohtaisista asioista menneiden muisteluun. Tavoitteena oli, että aiheet kiinnostavat osallistujia ja kaikille jää hyvä mieli illasta.

Vastuuohjaaja: Christine Slioor

8.1.3 Seniorikahvila

Seniorikahvila on alueen senioreille kohdistettua kerhotoimintaa, jonka tarkoituksena on tarjota osallistujille mielekästä keskustelua ja aktiviteetteja erilaisten ohjelmamuotojen parissa. Kahvila kokoontuu noin joka toinen viikko osaston toimitilalla, ja sitä on mukana järjestämässä tällä hetkellä kaksi henkilöä, jotka vuorottelevat kerhon ryhmänvetäjinä. Kokoontumiskerroilla kahvitellaan ja vaihdetaan kuulumisia sekä ohjaajat ovat aina kehitelleet ryhmälle jotain pientä yhteistä tekemistä, esim. tieto- ja musavisoja, bingoa, novellien lukemista sekä kuva-arvioituksia. Kerho tekee myös yhdessä 1-2 retkeä vuodessa esim. museoihin tai elokuviin. Kahvila on erityisesti onnistunut tuomaan yhteen eri-ikäisiä ja eri elämäntilanteissa olevia vapaaehtoisia ja senioreita, jotka molemmin puolin kokevat rikastuvansa kerhon välityksellä tapahtuvasta kanssakäymisestä ja saavansa siitä merkityksellistä ja mielekästä tekemistä viikkoihinsa. Lisäksi seniorit ovat todella sitoutuneita osallistumaan kerhokertoihin, mikä puolestaan kertonee siitä, että kahvilan konsepti on onnistunut yhdistelmä yhdessäoloa ja vaihtelevaa tekemistä. Seniorit ovat tutustuneet toisiinsa hyvin ja kahvilassa vallitsee hyvä ryhmähenki, joka mahdollistaa mukavan ilmapiirin, johon esim. uusien vapaaehtoisten on ollut helppo tulla mukaan. Kerhotoiminta tuntuu vastanneen hyvin alueen senioreiden tarpeeseen matalan kynnyksen harrastustoiminnasta, jossa on mahdollisuus tavata sekä nuorempia ihmisiä että toisia senioreita.

Vastuuohjaaja: Elisa Marjava

8.1.4 Seniorien ystävärinki

Kaksi ystävärinkiä so. vapaaehtoisryhmää ovat vierailleet toinen Koskelan monipuolisessa palvelukeskuksessa ja toinen Mainiokoti Hermannissa. Koskelan ystäväringin vapaaehtoiset ovat toimineet ulkoilukaverina eli auttaneet vanhuksia ulkoilussa joka toinen perjantai klo 10.00- noin 11.30. Mukana on ollut Stadin ammattiopiston maahanmuuttajille tarkoitettu Kotipolku- koulutusryhmä, 6 opiskelijaa, opettajansa johdolla. Vapaaehtoiset ovat osallistuneet tämän lisäksi auttamalla kuntoutusosaston asiakkaita palvelukeskuksen järjestämiin konsertti- ym. tilaisuuksiin. Vapaaehtoisten määrä käynneillä on vaihdellut 4-10 henkilöä. Koskelan ystävärinkiläiset ovat kokoontuneet silloin tällöin vierailun jälkeen kahvilaan jakamaan kokemuksiaan. Mainiokoti Hermannissa vapaaehtoiset( 5-7/kerta) ovat käyneet kuukauden 3. sunnuntaina ulkoiluttamassa hoivakodin asukkaita. Ystävärinkitoiminta ei vaadi jatkuvaa pitkäkestoista sitoutumista, joten vapaaehtoiset voivat tulla matalalla kynnyksellä mukaan.
 

Vastuuohjaaja Koskelan palvelukeskuksessa: Marja Pakaste 
Vastuuohjaaja Mainiokoti Hermannissa: Päivi Suhonen 

8.1.5 Täyttä elämää eläkkeellä

Täyttä elämää eläkkeellä -toiminnan tavoitteena on tukea eläkkeelle jääviä siirtymävaiheessa kurssitoiminnalla antamalla virikkeitä hyvinvointia ylläpitävään aktiiviseen vapaaehtoistoimintaan. Osasto järjesti yhteistyössä Helsingin Työväenopiston kanssa kaksi eläkevalmennuskurssia ja Espoon Työväenopiston kanssa yhden valmennuskurssin, jossa esiteltiin mm. SPR:n vapaaehtoistoimintaa. Muutamat kurssilaiset ovat tulleet mukaan SPR:n aktiiviseen vapaaehtoistyöhön. Monet kurssit jatkavat tapaamisia myös kurssien päättymisen jälkeen. Täyttä elämää eläkkeellä -koulutuksen valmentajat: Anita Hartikka ja Marja Pakaste Kallio-Käpylän osaston Täyttä elämää eläkkeellä -verkostoon voi tulla eläköitymisvaiheessa ja eläkkeellä olevat henkilöt. Verkoston kokoontumisia oli kerran kuukaudessa ja osallistujien määrä vaihteli 4-10 henkilöä. Täyttä elämää eläkkeellä -ryhmälle järjestettiin kymmenen retkeä ja kaksi toiminnan suunnittelupalaveria. Ohjelmassa olivat taidemuseot HAM ja EMMA sekä Kansallismuseo, Kansallisarkisto, Työväen asuntomuseo, Kansalliskirjasto, Tamminiemi ja Kaupunginteatterin opastettu kierros. Lisäksi tehtiin kävelyretki Vuosaaren huipulle ja vuorovenematka Hakaniemestä Vuosaaren Aurinkolahteen. Täyttä elämää -verkoston vastuuhenkilö: Hannele Pyymäki

8.1.6. Lukupiiri

Täyttä elämää eläkkeellä -verkostosta syntynyt lukupiiri kokoontui toimitilalla 9 kertaa vuoden aikana ja osallistujia oli 10. Toiminta on koettu innostavana ja ryhmä osallistuu aktiivisesti. Vastuuohjaaja: Tarja Halla

8.1.7 Neuleprojekti

Syksyllä osaston toimintaryhmissä käynnistettiin neuleprojekti. Osasto hankki villalankoja ja innosti ryhmien vetäjiä tekemään neuleita senioreille ja asunnottomille lähestyvän talven varalle. Ystävärinkiläiset olivat havainneet tällaisen puutteen usein talvella ulkoiluttaessaan vanhuksia Koskelassa. Pipoja, lapasia, sukkia ja huiveja syntyikin huomattava määrä ja niitä vietiin Koskelan monipuolisen palvelukeskuksen (1.1.2020 alkaen Koskelan seniorikeskuksen) asiakkaille. Asunnottomien yöhön tuli suuri määrä villaisia muilta lahjoittajilta. Vastuuhenkilö: Hellevi Turunen

8.2 Vankilavierailutoiminta

Kallio-Käpylän osasto koordinoi vankilavierailijatoimintaa pääkaupunkiseudulla. Vierailut Helsingin vankilassa toteutetaan ryhmätapaamisina. Vuonna 2019 ryhmätapaamisia on järjestetty muun muassa Lyhytaikaisvankien osastolla ja Toiminta ja tuki -osastolla. Vuonna 2019 SPR:n vapaaehtoiset vetivät Helsingin vankilan Lyhytaikaisvankien osastolla järjestettävän valmennuskurssin yhtä osiota teemalla Asuminen ja talous. Vankeja ryhmässä oli 6-8/ tapaamiskerta ja vapaaehtoisia vankilavierailijoita kahdesta kolmeen. Asuminen ja talous -ryhmän toiminnassa pääpaino on asumiseen ja talouteen liittyvistä asioista keskustelu, asumisen ja talouden haasteet sekä erilaisten ratkaisumallien pohdiskelu. Toiminta ja tuki -osastolla kokoontui vuonna 2019 päiväryhmä, jossa toiminnan pääpaino oli yhteisissä keskusteluissa. Tähän ryhmään osallistui kahdesta kolmeen vierailijaa ja 5-12 vankia/ ryhmäkerta. Helsingin vankilassa on toiminut pitkään myös Isä-lapsi-ryhmä. Joulukuussa 2019 Isukkiryhmä jäi tauolle, kun vankilan ilta-aikatauluihin tuli muutoksia. Mahdollisuutta järjestää iltatoimintoja vankilassa vuonna 2020 selvitellään. Helsingissä järjestettiin vuoden 2019 puolella kaksi vankilavierailijakoulutusta. Koulutusten myötä saimme joukkoihimme uusia vankilavierailutoiminnasta kiinnostuneita vapaaehtoisia. Kuluneen vuoden aikana SPR:n vankilavierailijatoiminta on tehnyt yhteistyötä Kukunori ry:n kanssa Kulttuurikongi-projektin merkeissä. Kultturikongi on STEA:n tukema kolmivuotinen hanke, jonka tavoitteena on vankien osallistaminen ja tukiverkkojen kehittäminen kulttuuripajamallia soveltaen. Vangeilta ja vankilan henkilökunnalta saamamme palautteen perusteella ryhmät ja vankilavierailijoiden käynnit ovat olleet toivottuja tapahtumia. Ryhmiin osallistuminen tuo vaihtelua vankien päivärytmiin ja tarjoaa mahdollisuuden keskusteluun vankilan ulkopuolisten henkilöiden kanssa. Ryhmät vahvistavat vankien sosiaalisia taitoja ja lisäävät osallisuuden kokemusta. Yhteiskunnallisesta näkökulmasta vankilavierailijatoiminta vähentää rikoksesta tuomittuihin kohdistuvaa stigmaa ja edistää ymmärrystä rikoksesta tuomittuja kohtaan.

Vastuuhenkilö: Maria Mattsson/ spr.vankilavierailijat@gmail.com

8.3 Ystävätoiminta

8.3.1 Henkilökohtainen ystävätoiminta

Kallio-Käpylän osasto toimii yhteistyössä 1.1.2011 tehdyn sopimuksen nojalla Helsingin ystävävälityksen kanssa. Ystävävälityksen tehtävänä on välittää kaikille ystävää kaipaaville, joiden tarpeet pystytään selvittämään puhelimitse, mukavaa juttu- ja ystäväseuraa SPR:n ystäväkurssin käyneistä henkilöistä. Vuoden loppupuolella 2019 saimme ensimmäisen kerran moneen vuoteen tietoja ystävävapaaehtoisistamme ja pystyimme tekemään selvityksen heidän toiminnastaan ja päivittämään siten toimintatilanteen. Vuoden 2019 lopussa selvityksemme mukaan Kallio-Käpylän osastossa oli varmistetusti 16 ystävänä toimivaa vapaaehtoista. Arvion mukaan heitä oli korkeintaan parikymmentä. Tämä lukumäärä on huomattavasti vähäisempi kuin keskustoimiston antama ja siis päivittämätön tieto. Osaston alueella odotti ystävää 12 henkilöä. Edelleenkin osaston ja Helsingin ystävävälityksen välinen suhde ja työnjako vaatii selvitystä, arviointia ja kehittämistä. Osaston maksuosuus Helsingin ystävävälitykselle on noin 850€ vuodessa.

Vastuuhenkilö: Marja Pakaste

8.3.2 Ystävärinkitoiminta

Katso kohta 8.1.4 Seniorien ystävärinki

8.4 Ensikotitoiminta

Vallilassa aktiivisia hoitajia vuoden aikana oli 19. Hoitoaika oli edelleen klo 18-22, 4 tuntia kerran viikossa keskiviikkoisin. Hoitoiltoja vuoden aikana oli 35 ja lapsia oli suunniteltu hoidettavaksi 5 joka hoitoilta, mutta se ei toteutunut kertaakaan. Lapsia oli kerrallaan hoidettavana 2-4 lasta/hoitoilta. Lapset olivat iältään 6 viikosta - 12 kuukauteen. Ylimääräisiä hoitopäivä- tai iltoja oli 5. Hoidettavia lapsia oli yhteensä 30, joista osa sai useamman hoitovuoron vuoden aikana. Hoitovuoroja oli yhteensä 108. Saimme vuoden aikana infoillasta 4 uutta aktiivista hoitajaa. Ensikodin henkilökunta vastasi vapaaehtoishoitajien kysymyksiin hoitoiltojen aikana jos kysymyksiä ilmaantuu. Oulunkylän hoitoillat ovat pysyneet entisellään, kerran viikossa klo 17.30 - 20.00. Hoitoiltoja oli 10. Hoitoilloissa oli 2 lasta ja 2 hoitajaa. Lapset olivat alle vuoden ikäisiä. Tutuksi tulleet hoitajat hoitivat vauvoja. Aktiivisia hoitajia oli yhteensä 4. Ensikotitoiminnan vastuuhenkilöitä oli kolme Anne Löfgren (kevätkauden äitiyslomalla), Anneli Tervapuro Vallilassa ja Hanna Kyläkangas-Reijonen Oulunkylässä. Vapaaehtoishoitajiksi haluaville oli järjestetty 1 perehdytysilta syksyllä. Keväällä järjestimme toimintamme 30-vuotis juhlat. Perehdytysillasta on vastannut ensikodin henkilökunta.

Vastuuohjaajat: Anneli Tervapuro (Vallila) ja Hanna Kyläkangas-Reijonen (Oulunkylä).

9 Kouluyhteistyö

9.1 Läksyhelppi

Syksyllä 2019 aloitimme LäksyHelppi-toiminnan uudelleen Käpylän peruskoulussa muutaman vuoden tauon jälkeen. Tämä LäksyHelppi on suunnattu ala-asteen oppilaille ja mukana toiminnassa ovat avustamassa myös ylä-asteen oppilaat. Heitä oli pari kolme oppilasta auttamassa nuorempia koulukavereitaan. He saavat jotakin hyvitystä terveystiedon opetuksessa, joten innostus alkusyksystä oli niin suuri, että joskus kaikkia halukkaita ei voitu ottaa mukaan. Tällaista LäksyHelppiä ei ilmeisesti ole muualla. Vapaaehtoisemme (6) auttoivat myös Stadin ammattiopistossa maahanmuuttajille tarkoitetussa Valma-opetuksessa (so. ammatilliseen koulutukseen valmentava opetus). Avustaminen tapahtuu oppitunneilla opettajajohtoisesti toisin kuin em. LäksyHelpissä. Avustaminen kohdistuu suomenkielen puhumisen ja kirjoittamisen harjoituksiin, CV:n tekoon, yhteishaun tekemiseen, työharjoittelun raportointiin ja matematiikan opetukseen. Yhteistyö oppilaitoksen kanssa sujui erittäin rakentavasti. Myös vapaaehtoiset ovat kokeneet työn merkityksellisenä ja motivoivana.

Vastuuohjaaja: Marja Pakaste

9.2 Muu kouluyhteistyö

Käpylän peruskoulussa toteutettiin 15.4. SPR-toimintapäivä, jota oli suunniteltu jo syksystä 2018 alkaen ja jatkuen keväällä 2019. Yhteistyössä suunnitteluvaiheessa olivat mukana oppilaitoksen edustajat, rehtori, kuraattori ja opettajien edustus, oppilaskunnan edustajat, Kallio-Käpylän osasto sekä Nuorten turvatalo. Tapahtumapäivän toteutuksessa vastuuhenkilöitä oli Kallio-Käpylän osastosta, Nuorten turvatalosta ja Keskustoimistosta. Tapahtumapäivän ohjelma sisälsi: Ala-asteen luokille: Auttamisen rastirata Ylä-asteen 7. ja 8. luokkalaisille: Rasismin vastainen kollaasi Ylä-asteen 9. luokkalaisille: Rasismiin puuttumisen treenikehä Hykkylän ala-aulassa: Ideatiski, jonka tavoitteena oli antaa SPR-tietoa hauskassa muodossa. Toteutettiin äänestys karkkipapereilla heittämällä ne lasipurkkeihin. Lisäksi ensiapuryhmän toimesta järjestettiin kouluilla matalan kynnyksen ensiapupajoja.

Vastuuhenkilö: Marja Pakaste

10 Monikulttuurisuustoiminta

10.1 Luetaan yhdessä – suomen kielen ryhmä

Ryhmä kokoontuu Pasilan Asukastalolla, osoitteessa Topparikuja 2 keskiviikkoisin klo 10.00–12.00. Ryhmä kokoontuu tiloissa veloituksetta. Opetus opiskelijoille on ilmaista ja opetus tapahtuu vapaaehtoistyönä. Opiskelijoita oli kirjoilla kevätkaudella 2019 58 opiskelijaa ja syyskaudella oli kirjoilla 60 opiskelijaa. Aloittaessaan opiskelunsa opiskelija haastatellaan ja hänelle valitaan tasonsa mukainen ryhmä. Kullakin ryhmällä on omat opettajansa. Eniten opiskelijoita on ollut Somaliasta, Ghanasta, Irakista, Afganistanista ja Venäjältä. Muutamia opiskelijoita on ollut Keniasta, Senegalista, Syyriasta, Kuubasta ja Virosta. Ajalla 16.1.-22.5. ja 18.9.-11.12.2019 opetuskertoja oli 32 kertaa, yhteensä 64 tuntia. Opettajina toimi kuusi vapaaehtoista. Ryhmän vastuuohjaaja on haastatellut opiskelijat ja hoitanut hallinnolliset asiat sekä toiminut syyskauden opettajana. Opettajat ovat osallistuneet Luetaan yhdessä -verkoston seminaareihin sekä Kalliolan Setlementin järjestämiin koulutustilaisuuksiin. Opettajille on kerran vuodessa järjestetty virkistäytymistilaisuus. Opetuksessa on käytetty opetushallituksen hyväksymiä oppikirjoja. Luku- ja kirjoitustaidottomille sekä suomen opiskelun vasta-aloittaneille on oppikirjana ollut Sininen Aamu. Suurin osa oppikirjoista on saatu veloituksetta Luetaan yhdessä -verkostolta. Sen lisäksi opetuksessa on käytössä SPR Kallio-Käpylän osaston kustantamia oppikirjoja yhteensä 17 kappaletta. Opettajat ovat laatineet myös kotonaan harjoitustehtäviä opiskelijoille. Opiskelijoille on annettu opiskeluun liittyviä tarvikkeita ja heille on järjestetty kevätkauden päättäjäistilaisuus sekä joulujuhla.

Vastuuohjaaja: Maija-Liisa Mäkeläinen

10.2 Dream Team

Vuoden 2019 aikana Punavuori Dream Team järjesti ja osallistui 19 tapahtumaan pääkaupunkiseudulla. Edellisen vuoden tapaan ryhmä osallistui ystäväringin toimintaan Mainiokodissa, tapasi Kohtauksen nuoria raaka-pallo talkoissa sekä osallistui niin Nälkäpäivä-keräykseen kuin Asunnottomien yöhönkin. Uutena kokemuksena oli osallistuminen osaston EU ruokajakeluun sekä yhteistyö Flower Rescuen kanssa. Ryhmä toimii ja kommunikoi pääasiassa sosiaalisessa mediassa ja englannin kielellä. Verkossa ryhmäläisiä on hieman alle 300, mutta aktiivisesti tapahtumissa vain 2-5 vapaaehtoista. Vastuuohjaajat: Sini Marttinen ja Nasibeh Hedayati 10.3 Kaarlenkadun Toimintatorstai ja Hakemushelppi Kaarlenkadun Toimintatorstai tarjosi vielä keväällä Kaarlenkadun vastaanottokeskuksessa erilaisia vapaa-ajan aktiviteetteja ajatuksella, että mukaan voivat tulla kaikki halukkaat iästä tai sukupuolesta riippumatta. Aktiviteetit suuntautuivat pääosin vastaanottokeskuksen ulkopuolelle, tavoitteena oli tutustuttaa osallistujia suomalaiseen kulttuuriin, taiteeseen tai paikkoihin Helsingissä ja Kalliossa. Toimintatorstai järjesti tapahtumia tammikuusta maaliskuuhun, mutta joutui lopettamaan kun Kaarlenkadun vastaanottokeskus lopetettiin. Yhteistyössä Uudenmaanpiiriin kanssa järjestettiin pieni kevättapahtuma, jossa esiteltiin muuta monikulttuurisuustoimintaa, jotta vapaaehtoisille löytyisi uusia mahdollisuuksia osallistumiseen. Kaarlenkadun toimintaryhmä päätti jatkaa Toimintatorstaissa kokeiltua HakemusHelp-toimintaa, jota oli aikaisemmin ollut SPR:n Auramon vastaanottokeskuksessa. Helsingin kaupungin viranhaltijoidenkin mukaan toimintamuodolle on selvästi tarvetta. Viranhaltioiden ehdotuksesta kokeiltiin myös naistenryhmää Metsälässä mutta se ei tavoittanut osallistujia, mistä syystä sitä ei enää jatkettu syksyllä. Suurimmat menoerät budjetissa olivat viestintäkustannukset, jotka ovat syntyneet flyereiden teosta Hakemushelpille. Vuonna 2019 yhteistyötä jatkettiin Setlementtiliiton kanssa: Kalliolan maksuttomissa tiloissa Hakemushelp on voinut harjoittaa toimintaansa ja sinne saatiin järjestettyä tilaa myös SPR:n tavaroille. Tilassa on myös mahdollisuus käyttää tietokonetta ja printata. Osallistujamäärä vaihteli alkuvuodessa paljon tapahtumittain, mutta esimerkiksi vierailulle Oodiin osallistui miltei 20 henkilöä. Hakemushelpissä osallistujia oli syksyn aikana 1-3 henkilöä kerralla, mitä pidettiin riittävänä sen takia että toimintaa vielä harjoiteltiin.

Vastuuohjaaja: Paula Saikkonen

11 Talous

2019 tilikauden tulos + 3.697,21€ (2018 +249,09 €) 
2019 Kokonaistuotot 33.219,44 € (2018 24.938,36 € )
2019 kokonaiskulut 29.522,23 € (2018 24.689,27 €)