Oppilaitosyhteistyö

Johannes Wiehn
Kuvaaja: Johannes Wiehn
"Oppilaitosyhteistyö tarjoaa mahdollisuuksia saada nuoria mukaan toimintaan!"

Koetko, että oppilaitosyhteistyö toisi toimintaanne uusia mahdollisuuksia? Kaipaisiko osastonne uusia nuoria toimijoita?

Opiskelijat voivat olla iso apua niin omaishoitajien virkistyspäivää suunnitellessa, ryhmätoimintaa sisältöä mietittäessä tai vaikka osaston RedNet-sivujen sisältöä kehitettäessä.

Hyvä idea yhteistyöstä oppilaitoksen kanssa kannattaa jalostaa käyttöön otettavaksi. Ensimmäinen askel on ottaa yhteyttä oppilaitokseen. Jos yhteydenotto oppilaitokseen askarruttaa, voi apua ja tukea pyytää oman piirin omaishoitajien tukitoiminnan aluetyöntekijältä tai keskustoimistosta omaishoitajien tukitoiminnan suunnittelijalta.

Oppilaitosyhteistyö omaishoitajien tukitoiminnassa

Oppilaitosyhteistyön tarkoituksena on antaa nuorille tietoa SPR:n toiminnasta, innostaa mukaan vapaaehtoiseksi sekä levittää tietoutta omaishoitajuudesta ja tutustuttaa opiskelijat omaishoitajien arkeen

·         Sopiva malli räätälöidään yhteistyössä oppilaitoksen kanssa

·         Esimerkkejä aiemmasta yhteistyöstä:

o   Ystävätoiminnan lyhytkurssi omaishoitajapainotuksella

o   Onnekas oppilaitosyhteistyö - Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille suunnattu opintokokonaisuus omaishoitajuudesta, Punaisesta Rististä ja vapaaehtoisuudesta. Sisältää teoriaa ja toiminnallisen päivän toteutuksen.

o   Hyvinvointia arkeen - liikunnallinen kurssi yhteistyössä fysioterapeuttiopiskelijoiden kanssa, opiskelijat toteuttavat liikuntaosuudet ja hyvinvointia käsittelevät luennot

o   Ergonomiaesittelyt esimerkiksi omaishoitajien ryhmässä

o   Punaisen Ristin ja omaishoitajien tukitoiminnan esittely oppilaitoksessa

o   Opinnäytetyöt tai muut opintoihin liittyvät projektit

Lisätietoa:

Piirien omaishoitajien tukitoiminnasta vastaavat työntekijät: https://rednet.punainenristi.fi/node/14138

Keskustoimisto: Sisko Aalto, omaishoidon koordinaattori, sisko.aalto@redcross.fi tai 0400 815 518.