Nuorisodelegaattitoiminta

Nuorisodelegaatit ovat 18 vuotta täyttäneitä Punaisen Ristin nuorisojäseniä, jotka on valittu ja koulutettu toimimaan nuorisodelegaatteina järjestökehitystehtävissä nuorisotoiminnan tehtäväkentällä.

Voit hakea nuorten avustustyöntekijöiden peruskurssille, jos

  • olet 18–28-vuotias
  • puhut sujuvasti englantia
  • sinulla on vapaaehtoistyökokemusta joko Punaisesta Rististä tai jostain muualta ja ymmärrät eron vapaaehtoistoiminnan ja palkkatyön välillä.

Punaisen Ristin nuorisodelegaattikurssi antaa kokonaiskuvan Punaisen Ristin toiminnasta Suomessa ja maailmalla, projektinhallintataitoja, katsauksen turvallisuusteemaan ja valmiudet toimia nuorisodelegaattina maailmalla erilaisissa järjestötoiminnan kehittämistehtävissä. Koulutus on osallistujille maksuton. Koulutuskielenä on viikon kestävän kurssin ajan englanti.

Kurssin käyneillä nuorisodelegaateilla on mahdollisuus päästä tutustumaan kansainväliseen avustustyöhön, vetää ulkomaille lähteviä leiriryhmiä ja lähteä kansainvälisille opintomatkoille. Kotimaan toiminnassa nuorisodelegaateilla on myös suuri rooli esimerkiksi keräyksissä ja muissa kampanjoissa. Kaikille kurssin suorittaneille emme kuitenkaan voi taata komennusta tai edes lyhyempää keikkaa ulkomailla.