Här och nu

Informationsbladet Här och nu skickas till avdelnings ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, revisor, medlemsmästare, informatör, insamlingsledare, kontaktpersonerna för hemlandsbistånd, beredskapsverksamhet, blodtjänst, socialtjänst, mångkulturell verksamhet, ungdomsverksamhet och skolsamarbete samt till ledaren för fhj-gruppen och den som ansvarar för första hjälpen-jour. Bladet postas också till utbildare (men inte till alla UFH) och promor och till alla medlemmar i avdelningens styrelse som inte redan får bladet på grund av något annat uppdrag.