Turvallisuus puhututti Karigasniemellä

Veli-Matti Ahtiainen
Kuvaaja: Veli-Matti Ahtiainen
"VPK järjesti tapahtumaan sammutusnäytöksen"
Veli-Matti Ahtiainen
Kuvaaja: Veli-Matti Ahtiainen
"Palokunta kiinnosti nuorisoa"
Veli-Matti Ahtiainen
Kuvaaja: Veli-Matti Ahtiainen
"Autopalo sammui nopeasti osaavien palomisten toimesta"
Veli-Matti Ahtiainen
Kuvaaja: Veli-Matti Ahtiainen
"Kylätalolla pohdittiin yhdessä Karigasniemen turvallisuutta"
Veli-Matti Ahtiainen
Kuvaaja: Veli-Matti Ahtiainen
"Koululaisten taidenäyttely turvallisuudesta "

Huoli selvitymisestä ja turvattomuuden lisääntymisestä nousi voimakkasti esille Karigasniemen turvallisuusillassa. Oma ja läheisten taidot auttaa korustuvat, kun avun saaminen kestää pitkään. Mutta onko oikein, että yhä useampi tehtävä siirretään kyläläisten harteille?

Järjestöt kylässä hanke järjesti yhdessä Karigasniemen kyläyhdistyksen kanssa kylän turvallisuusillan kylätalolla 11.10.2012. Ilta alkoi Karigasniemen VPK:n sammutusnäytöksellä. Yleisö sai myös kokeilla vaahtosammuttimen ja sammutuspeiton käyttämistä.

Kylätalolla pohdittiin poliisin, rajavartioston ja VPK:n edustajien puheenvuorojen pohjalta turvallisuuteen liittyviä asioita. Esiin nousi huoli sekä poliisin että rajavartioston organisaatiomuutosten tuomista työntekijöiden vähennyksistä. Kuinka selvitään jos apu menee entistäkin kauemmaksi.

Karigasniemen koululaisesti pohtivat samoja asiota päivällä ja piirisivät turvallisuusajatukset hienoiksi kuviksi. Kuvista koottiin taidenäyttely kylätalolle.