Kansainvälinen toiminta

"Hämeen piirin nuorisotoimikunta Dublinissa keväällä 2013"
"Hämeen piirin nuorisotoimikunta tutustumassa Dublinin nuorisoryhmään"

 

Nuoret voivat osallistua Punaisen Ristin kansainväliseen toimintaan nuorisodelegaattina tai osallistumalla Punaisen Ristin kansainvälisille leireille tai opintomatkoille eri maissa.

Nuorisodelegaattitoiminta

Nuorisodelegaatit ovat 18 vuotta täyttäneitä Punaisen Ristin nuorisojäseniä, jotka on valittu ja koulutettu toimimaan nuorisodelegaatteina järjestökehitystehtävissä nuorisotoiminnan tehtäväkentällä. Nuorisodelegaateilla on mahdollisuus päästä tutustumaan kansainväliseen avustustyöhön, vetää ulkomaille lähteviä leiriryhmiä ja lähteä kansainvälisille opintomatkoille.

 

Kansainväliset leirit

Suomen Punaisen Ristin jäsenet voivat hakea muiden Punaisten Ristien ja Punaisten Puolikuiden kansainvälisille nuorisoleireille. Leirin teemat vaihtelevat maittain, mutta keskeisinä teemoina ovat viime vuosina olleet Punaisen Ristin toiminta, arvot ja periaatteet, suvaitsevaisuus, erilaisuuden kohtaaminen, ensiapu ja valmius, kansainvälisyys ja rasisminvastainen toiminta.

 

Opintomatkat

Opintomatkoja järjestetään eri vapaaehtoisryhmille. Näitä ovat esimerkiksi erilaiset kehittämistyöryhmät, asiantuntijaryhmät sekä tiettyyn teemaan keskittyvät toimintaryhmät. Opintomatkojen päätavoitteena on tiedon ja parhaiden kokemusten jakaminen. Tavoitteena on myös lisätä eri maiden nuorten välistä kanssakäymistä ja vuorovaikutusta ja siten suvaitsevaisuutta, erilaisuuden kohtaamista ja eri kulttuurien tuntemusta.

 

.

 

Rahoitus
Suomen Punaisen Ristin kansainvälistä nuorisotoimintaa rahoitetaan Folke Bernadotten muistosäätiön tuella.