Här och Nu

Här och Nu utkommer fyra gånger i året. Informationsbladet innehåller både Röda Korsets riksomfattande och Åbolands distrikts egna nyheter.