Verksamhetsplan 2018-2020

I bilaga finns verksamhetsplanen för åren 2018-2020. Verksamhetsplanen har distriksstyrelsen godkänt 22.11.2017, distriktets årsmöte behandlade och bekräftade den 21.4.2018 på Houtskär.

Arbetsplanen för år 2019 bygger på verksamhetsplanen för år 2018–2020 som årsmötet godkänt 21.4.2018. Arbetsplanen är en precisering av de målsättningar som stämman 2017 antog.