Verksamhetsplan 2021-2023

I bilaga finns verksamhetsplanen för åren 2021-2023. Verksamhetsplanen har distriksstyrelsen godkänt 25.11.2020. Verksamhetsplanen är en precisering av de målsättningar som stämman 2020 antog.