Verksamhetsplan 2018-2020

I bilaga finns verksamhetsplanen för åren 2018-2020. Verksamhetsplanen har distriksstyrelsen godkänt 22.11.2017, distriktets årsmöte behandlade och bekräftade arbetsplanen 21.4.2018 på Houtskär.