Ensiapupäivystys

Kuhmon osasto tarjoaa ensiapupäivystyspalvelua erilaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Osastollamme on päivystyspalveluauto, jota voidaan varsinaisen päivystystilan puuttuessa käyttää tarvittaessa hoitotilana.

Ensiapupäivystäjät ovat kaikki ensiapukoulutettuja Suomen Punaisen Ristin ensiapukursseilla. Vähimmäisvaatimuksena on EA1- ja EA2 -kurssit sekä Päivystyspalvelukurssi. Lisäksi ainakin päivystyksen vastaavalla on suoritettuna EA3-kurssi. Ensiapupäivystäjät ovat vähintään 18-vuotiaita ja heitä sitoo vaitiolovelvollisuus. 
 
Päivystyksessä tarvittavien ensiapupäivystäjien määrä riippuu mm. tilaisuuden laadusta sekä osallistujamäärästä. Suomen Punaisen Ristin laatusuositusten mukaisesti minimimäärä päivystäjiä on yksi päivystysryhmä (3-5 hlöä). Päivystystilaus on hyvä tehdä vähintään 2-4 vk ennen tapahtumaa, jotta pystymme varmistamaan päivystykseen riittävän miehityksen ja varustuksen.
 
Ensiapupäivystyksestä tehdään aina kirjallinen sopimus. Riskikartoitusta ja tarjouksen tekemistä varten tarvitsemme seuraavat tiedot:
- Tilaajan nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite
- Laskutusosoite
- Tilaisuuden nimi ja laatu (esim. autourheilu, yleisötapahtuma, konsertti)
- Tilaisuuden päivämäärät ja kellonajat
- Tilaisuuden sijainti ja tarkentavia tietoja kuten
   o Varsinaisen päivystysalueen laajuus
   o Maaston ja sisätilojen haasteellisuus
- Tilaisuuden arvioitu henkilömäärä
   o Osallistujien ikärakenne
   o Erikoisryhmät
- Päivystyksen aloitus- ja lopetusaika
- Päivystyspalveluauton tarve
- Erityiset vaarakohteet tai riskitekijät
- Päivystystilat
- Päivystäjien ruokailu
 
Hinnoittelumme perustuu valtakunnalliseen Suomen Punaisen Ristin päivystyskorvaussuositukseen. Päivystäjämme ovat vapaaehtoisia eikä heille makseta päivystämisestä. Ensiapupäivystyksistä peritty korvaus käytetään ensiapuryhmän toiminnan ylläpitämiseen, tarvikkeiden hankintaan sekä päivystäjien koulutukseen.