Publikationer

 

  • Åbolands distrikt publicerar fyra gånger om året sin egen tidning, Här och Nu. Både den riksomfattande och den lokala Röda Kors informationen finns i samma tidning.
  • Här finns också distriktets nyaste verksamhetsplan och verksamhetsberättelse.
  • Distriktsstyrelsen informerar. I Finlands Röda Kors strategi 2015-2017 är initiativ nr. 31 om Öppenhet i verksamheten. Det är önskvärt att varje instans (avdelningar, distrikt och Finlands Röda Kors styrelse och fullmäktige) ger ut ett sammandrag över fattade beslut som är fritt tillgängligt för samtliga medlemmar samt komplettera besluten med nödvändigt material för att ärenden ska kunna förstås. Åbolands distrikt kommer från och med år 2015 att publicera ett sammandrag av styrelsemötena på RedNet omedelbart efter mötena.
  • Distriktet fyllde 75 år år 2010. I jubileumårets ära publicerades en krönika över gångna årens öden och äventyr.