Distriktsstyrelse och utskott

Distriktsstyrelsen

Distriktet leds av distriktsstyrelsen. Ordförande är Päivi Kuntze, viceordförande Jeanette Laaksonen och sekreterare verksamhetsledare Annalena Sjöblom.

DISTRIKTSSTYRELSEN 2020-2021
Ordförande Päivi Kuntze Åbo
Viceordförande Jeanette Laaksonen Pargas
  Catrine Huhta Dragsfjärd
  Stig Hågensen Pargas
  Eva Högnäs Hitis
  Sari Karrila Iniö
  Alexandra Lehtinen Åbo
  Yvonne Nymalm-Rejström Nagu
  Tarja Santavuori-Sirkiä Korpo
  Helena Schmidt Houtskär
  Stina Tiainen Kimito
  Guje Viitanen Västanfjärd
Sekreterare Annalena Sjöblom  

 
Utskotten

FINANSUTSKOTTET
Ordförande Päivi Kuntze Åbo
  Bror Berg Pargas
  Christel von Frenckell-Ramberg Åbo
  Tony Jäntti Åbo
  Rachel Nygård-Taxell Åbo
  Göran Peltonen Pargas
  Johan Berg Åbo
Sekreterare Annalena Sjöblom  

 

BEREDSKAPSUTSKOTTET
Ordförande Sari Karrila Iniö
  Jerker Hagström Pargas
  Stig Hågensen Pargas
  Ann-Sofie Holmberg Pargas
  Tove Johansson Åbo
  Tarja Santavuori-Sirkiä Korpo
  Eivor Huldén Åbo
  Marja-Riitta Ståhlberg Åbo
Expert Nina Alopaeus Läkare
Expert Roland Karlsson Räddningsverket
Expert Niklas Guseff Sjöräddningscentralen
Sekreterare Annalena Sjöblom och
Linda Pyy
 

 

FRIVILLIGUTSKOTTET
Ordförande Jeanette Laaksonen Pargas
  Ulla Alstrand Korpo
  Sirkka Koivunen Pargas
  Monica Nerdrum Åbo
  Betul Gyeler Pargas
  Emelie Rabb Åbo
  Annemo Palmroos-Broos Nagu
Sekreterare Axel Gröndahl och Andrea Södergård