Vakuutukset

Vapaaehtoistoiminnan vakuutukset

Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminnan vakuutukset ovat LähiTapiolassa. Suomen Punaisen Ristin toiminnassa sattuneissa tapaturmissa ja vahingoissa ovat etusijalla toimijoiden omat henki-, vapaa-ajan tapaturma- sekä kotivakuutukset.

Suomen Punaisella Ristillä on vapaaehtoistoimintaa varten kaksi valtakunnallista vakuutusta

1. Vapaaehtoistoiminnan ryhmätapaturmavakuutus (353-3989247-4),  ja

2. Järjestön toiminnan vastuuvakuutus (312-0625071-V).
 

Lisäksi vapaaehtoisina toimiville terveydenhuollon ammattihenkilöille on oma vakuutuksensa (Potilasvakuutus).

Vapepalla on oma vakuutus.

Ole ystävällinen ja katso tarkemmin liitteistä. In English, please see the attachment below.