Valtakunnallinen nuorisotoimikunta 2021-2023

Suomen Punaisen Ristin valtakunnallinen nuorisotoimikunta on SPR:n hallituksen asettama asiantuntijaryhmä nuorten maailmaan, nuorisotoimintaan, nuorten jäsenyyteen ja nuoriin vapaaehtoisiin liittyvissä asioissa.

Tehtävässään toimikunta:

  • seuraa ja toimii asiantuntijana järjestössämme nuoriin liittyvässä toiminnan ja koulutusten kehittämisessä, toteuttamisessa ja arvioinnissa
  • arvioi ja edistää omalla toiminnallaan toimintalinjauksen nuoriin liittyvien tavoitteiden ja nuorisolinjauksen tavoitteiden toteutumista säännöllisesti
  • antaa hallitukselle lausuntoja ja suosituksia sekä tekee hallituksen pyynnöstä selvityksiä toimialaansa kuuluvista asioista
  • edistää nuorten mahdollisuuksia osallistua kaikkeen Punaisen Ristin toimintaan ja päätöksentekoon
  • tukee nuorten osallistumista järjestön luottamustoimintaan ja päätöksentekoon kaikilla järjestön tasoilla
  • valmistelee nuorten yleiskokouksen ja tuo kokouksen päätökset pääsihteerille hallituksen käsittelyä varten
  • edistää omalta osaltaan nuorten kansainvälistä yhteistyötä ja osallistuu erityisesti pohjoismaisen yhteistyön kehittämiseen
  • tukee asiantuntijuudellaan toimihenkilöiden kehittämistyötä

Puheenjohataja
Laura Musta (laura.musta(a)redcross.fi)
Suomen Punaisen Ristin hallituksen varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtaja 
Sanna Mäntysaari

Jäsenet 
Enni Järvinen
Richard Backman
Sofia Henriksson
Caydaruus Abdi Mohamed
Roosa Penttilä

Varajäsenet
Taika Vaulo
Niko Suokas
Heini Naukkarinen