Nuorten vuosikokouksen päätökset 2012

Alejandro Lorenzo, 2012
Kuvaaja: Alejandro Lorenzo, 2012

Mitä nuorten vuosikokous päätti ja mitä päätöksille kuuluu? Miten aloitteet on viety eteenpäin?

Tälle sivulle tulemme päivittämään aloitteiden toteutumista ja seuraamme miten nuorten vuosikokouksen ajatukset ja päätökset tulevat todeksi.  Aloitteen alla näette valtakunnallisen nuorisotoimikunnan jäsenen nimen. Hän seuraa aloitteen toteutumista ja voitte olla yhteydessä häneen mikääli haluatte tietää enemmän aloitteen toimeenpanosta. Valtakunnallisen nuorisotoimikunnan jäsenten yhteystiedot löydätte täältä.

Aloitteet:

Kampanjakello

Tarramuotoinen kampanjakello on hyvä ja toimiva keksintö. Se on erittäin hyvä työkalu kampanjoiden suunnittelussa ja mainostamisessa aktiivisille toimijoille. Vuoden 2012 kampanjakellosta oli kuitenkin jätetty pois osa tärkeistä päivä-määristä ja kampanjoista, ja tilalle on tullut varainhankintaa.

Esitämme, että kampanjakello palautetaan nimensä mukaiseksi kampanja-kelloksi, johon on merkitty kuukausittain kaikki tärkeimmät kampanjat ja muistettavat asiat.

Esimerkkinä ehdotamme, että vuoden 2013 kellossa voisi huomioida seuraavat asiat:

tammikuu      -    jäsenyys

helmikuu       -    Ystävänpäivä

maaliskuu      -    rasisminvastainen päivä/viikko

huhtikuu        -    ensiapu (MAINOS esim. lääkekaappi kuntoon kesäksi)

toukokuu       -    Punaisen Ristin viikko, Henryn syntymäpäivä

kesäkuu         -    leiritoiminta (RedNet - tule mukaan toimintaan)

heinäkuu        -    kesäkumikampanja (kumikortti netissä)

elokuu           -    takaisin toimintaan

syyskuu         -    Operaatio Nälkäpäivä + maailman ensiapupäivä

lokakuu         -    ehkäisevän päihdetyön viikko

marraskuu     -    lahjat Punaisen Ristin verkkokaupasta (MAINOS)

joulukuu        -    Maailman aids-päivä

Toimenpiteitä:

Aloite on viety tiedoksi keskustoimiston varainhankintayksikölle, asiasta vastaa kampanjakoordinaattori Kristiina Backberg (osoite kristiina.backberg(a)punainenristi.fi).

Valtakunnallisen nuorisotoimikunnan vastuuhenkilö: Laura Musta

Lisää resursseja nuorisotoimintaan – työntekijöiden tuki on taattava

Lahden yleiskokouksessa päätetyssä toimintalinjauksessa on useita mainintoja nuorisotoiminnan ja Reddie Kids -toiminnan kehittämisestä esim. Reddie Kids –kerhojen on määrä lisääntyä 69 kerholla yleiskokouskauden aikana. Lisäksi nuorisoryhmien määrän on tavoite lisääntyä lähes 50 ryhmällä. Nuoret myös kuuluvat rekrytoinnin kolmen kärkeen.

Hallituksen toimintasuunnitelmassa on mainittu mm. nuorisodelegaatti-toiminnan laajentaminen, nuorisotoiminnan lanseeraaminen järjestön ulkopuolella ja 2013 toteutettava valtakunnallinen Reddie Kids -ohjaajien rekrytointikampanja. 

Keskustoimistossa on tehty organisaatiouudistusta sekä käyty yt-neuvottelut. Ulkopuolinen rahoitus on vähentynyt huomattavasti. Olemme huolissamme riittävän tuen takaamisesta nuorisotoiminnalle niin Reddie Kids -toiminnan, nuorisotoiminnan, SPRAY -lehden ja kansainvälisen nuorisotoiminnan kannalta. Lisäksi huolemme kohdistuu työntekijöiden jaksamiseen.

Vaadimme nuorisotoiminnalle riittäviä resursseja, jotta voimme vastata toimintalinjauksessa esitettyihin tavoitteisiin ilman yksittäisten työntekijöiden liiallista kuormittamista.

Toimenpiteitä:

Hämeen, Satakunnan, Helsingin- ja Uudenmaan piirin sekä Oulun piirin nuorisotoimi/valiokunnat ovat lähestyneet valtakunnallista nuorisotoimikuntaa aloitteella, jossa pyydetään yhteistä valtakunnallista kokousta nuorisotoiminnan tulevaisuuden resurssien ja tavoitteiden kohtaamisesta. Piirien nuorisotoiminnan suunnittelijat ovat lähestyneet pääsihteeriä samantyylisellä pyynnöllä. Keskustoimisto järjestää yhteisen keskustelutilaisuuden perjantaina 5.10.2012 Helsingissä.

Tilaisuuteen osallistuu järjestömme pääsihteeri, kotimaan johtaja, nuorisotoiminnan kanssa työskentelevät henkilöt keskustoimistossa, valtakunnallinen nuorisotoimikunta, piirien nuorisovaliokuntien/toimikuntien edustaja sekä piirien nuorisotoiminnan suunnittelijat.   

Valtakunnallisen nuorisotoimikunnan vastuuhenkilö: Eero  Rämö

Materiaalien kaksikielisyys

Kaikki materiaali tulee julkaista molemmilla kielillä samanaikaisesti, kuten järjestön säännöt edellyttävät. Ruotsinkielisille piireille materiaali tulee toimittaa molemmilla kielillä. Esimerkiksi ruotsinkieliset piirit eivät ole aina saaneet automaattisesti ruotsinkielistä materiaalia ja nettisivut eivät ole vieläkään täysin kaksikieliset.

Toimenpiteet:

Ruotsinkieliset piirit ovat asettaneet työryhmän pohtimaan asian ratkaisua.

Valtakunnallisen nuorisotoimikunnan vastuuhenkilö: Eero  Rämö

Jokaiselle piirille 100 % nuorisotoiminnan suunnittelija

Tällä hetkellä kaikilla piireillä ei ole nuorisotoiminnan suunnittelijaa ja osalla heistä on muitakin vastuualueita. Toimintalinjauksen tavoitteiden saavuttamiseksi jokaisella piirillä tulee olla 100 % nuorisotoiminnan suunnittelija.

Vaadimme jokaiselle piirille oman nuorisotoiminnan suunnittelijan.

Toimenpiteet:

Pääsihteerin erityisavustaja on lähettänyt aloitteen kaikille piirien toiminnanjohtajille sekä pyynnön vastata aloitteeseen viimeistään 31.10.2012. Valtakunnallinen nuorisotoimikunta käsittelee asiaa kokouksessaan 17.-18.11.

Valtakunnallisen nuorisotoimikunnan vastuuhenkilö: Jenna Pesonen