Nälkäpäiväkeräys 2012

Sauvo-Karunan osasto on mukana nälkäpäiväkeräyksessä perinteisesti Sauvon keskustassa!

Sauvo-Karunan vapaaehtoiset keräävät varoja SPR:n katastrofirahastoon taas 13. ja 14.9 myymällä leipää ja SPR:n tuotteita S-marketin sekä K-Extran pihalla.

Nälkäpäivä on keräys, jossa kerätään varoja Punaisen Ristin katastofirahastoon. Varoilla autetaan sekä ulkomailla että Suomessa.

Katastrofirahastoon tallennetut varat ovat sitomattomia, eli niitä ei ole ennalta osoitettu tiettyyn kohteeseen. Varoilla voidaan auttaa siellä, missä kulloinkin on suurin hätä.

Katastrofirahastosta autetaan esimerkiksi luonnonkatastrofien ja sotien uhreja eri puolilla maailmaa. Lisäksi lahjoituksilla tehdään pitkäaikaista kehitysyhteistyötä.

Varoja käytetään myös kotimaassa: apua annetaan henkilöille ja perheille, jotka ovat äkillisissä onnettomuuksissa joutuneet vaikeaan tilanteeseen. Tällainen tilanne voi olla vaikkapa tulipalo, tulva tai rikoksen uhriksi joutuminen.

Jokaisesta katastrofirahastoon lahjoitetusta eurosta vähintään 85 senttiä menee avustustukohteeseen. Katastrofirahaston sääntöjen mukaan keräyskulut saavat olla korkeintaan 15 prosenttia.