Avustus Reddie Kids-toiminnalle

Jukka-Pekka Moilanen, 2011
Kuvaaja: Jukka-Pekka Moilanen, 2011

Punaisen Ristin pääyhteistyökumppani S-ryhmä on päättänyt tukea Suomen Punaisen Ristin Reddie Kids-varhaisnuorten toimintaa. S-ryhmä järjesti kesällä 2012 rekkakiertueen ja tapahtumia eri paikkakunnilla. Suomen Punainen Risti osallistui keräykseen keräämällä rekkakiertueen paikkakunnilla ja osallistumalla rekkakiertueen tapahtumiin.

Kerättyjä varoja voidaan käyttää vuonna 2013 pitkäkestoisen Reddie Kids -varhaisnuorten toiminnan tukemiseksi.

Osastot voivat hakea avustusta Reddie Kids-kerhotoiminnalle ja varhaisnuorten leiritoiminnalle syksyllä 2012. Osastot voivat myös hakea avustusta yhteistyössä Punaisen Ristin muiden osastojen kanssa. Hakemuksessa tulee ilmetä, mikä osasto hallinnoi avustuksen käyttöä ja raportointia.

Avustuksella tuetaan osaston Reddie Kids-toiminnan käynnistämistä, ylläpitämistä sekä varhaisnuorten leiritoiminnan kehittämistä. Osastot voivat hakea avustusta esimerkiksi Reddie Kids-ohjaajien rekrytointiin, ohjaajien kouluttamiseen, kerhon markkinointiin, kerhomateriaalien hankkimiseen, leirin järjestämiskuluihin jne.

Osasto, tai osastot yhdessä, voivat hakea tukea seuraaviin käyttötarkoituksiin:

1)    Uuden Reddie Kids-kerhon perustamiseen.

Mahdollisia kuluja: ohjaajien rekrytointi, ohjaajien kouluttaminen, kerhon markkinointi, kerhomateriaalien hankkiminen.

2)    Reddie Kids-kerhon perustamiseen vuoden alussa ja varhaisnuorten leirin järjestämiseen kesällä 2013 sekä Reddie Kids-kerhon jatkotoimintaan syksyllä 2013.

Kesän leiri toimii niin kerholaisten innostajana ja toimintamuotona kuin myös uusien kerholaisten rekrytointikanavana.

Mahdollisia kuluja: ohjaajien rekrytointi, ohjaajien kouluttaminen, kerhon markkinointi, kerhomateriaalien hankkiminen, leiriohjaajien rekrytointi ja kouluttaminen, leirin järjestämiskustannukset.

3)    Varhaisnuorten leirin järjestämiseen kesällä 2013, leiriläisten rekrytointiin kouluvierailuilla Punaisen Ristin viikolla sekä Reddie Kids-kerhon perustamiseen syksyllä 2013.

Reddie Kids-kerhoon kutsutaan leirillä olevat lapset sekä paikkakunnan muita lapsia.

Mahdollisia kuluja: ohjaajien rekrytointi, ohjaajien kouluttaminen, kerhon markkinointi, kerhomateriaalien hankkiminen, leiriohjaajien rekrytointi ja kouluttaminen, leirin ja kouluvierailujen kustannukset.

Kuinka hakea avustusta?

Hakemukset tulee toimittaa oman piirin nuorisotoiminnasta vastaavalle työntekijälle 15.10.2012 mennessä. Hakemus löytyy liitteenä sivun alalaidasta. Piirit lähettävät hakemukset keskustoimistoon piirin lausunnon kanssa viimeistään 31.10.2012. Keskustoimisto jakaa avustukset piirien esitysten ja saatujen keräystuottojen perusteella.

Myönnettyjen avustusten tilitys

Päätökset ilmoitetaan tukea hakeneille osastoille viimeistään 30.11.2012. Avustusta voi saada 1.1.2013 jälkeen syntyneisiin kuluihin edellä mainittujen ehtojen mukaisesti. Tilitykset tulee toimittaa keskustoimiston vapaaehtois- ja nuorisoyksikköön 15.11.2013 mennessä.

Myönnetyistä avustuksista tulee tehdä loppuraportti ja erittely menoista. Kulut korvataan avustuksen myöntämisehtojen mukaisesti jälkikäteen, kirjallisen erittelyn mukaisesti. Alkuperäiset tositteet jäävät osaston kirjanpitoon. Raporttiin liitetään kuittien kopiot.

Osastot lähettävät tilitykset ja selvitykset avustuksen käytöstä, 15.11.2013 mennessä, joko skannattuna osoitteeseen johanna.andersson@punainenristi.fitai postitse:

Suomen Punainen Risti

Vapaaehtois- ja nuorisoyksikkö, Johanna Andersson

PL 168

00141 Helsinki

Lisätietoa:

Johanna Andersson, puhelin 020 701 2153 tai johanna.andersson@punainenristi.fi