Kouluyhteistyö

Mari Rantio, SPR Hämeen piiri
Kuvaaja: Mari Rantio, SPR Hämeen piiri
"Koulutettu InAction! -pelinohjaaja ohjaamassa toiminnallista ensiapukoulutusta."

Kouluyhteistyö voi olla paikallisen osaston toiveiden ja resurssien mukaan esimerkiksi kouluvierailuja eri teemoilla tai muuta yhteistyötä yhdessä koulun kanssa. Lue alta esimerkkejä toiminnasta! 

Kouluvierailut

Uusien nuorten rekrytoinnissa hyväksi tavaksi on todettu kouluvierailuiden järjestäminen.  Kouluvierailun tarkoituksena on esitellä Punaisen Ristin toimintaa ja erityisesti sitä mitä nuoret voisivat tehdä Punaisen Ristin parissa.

Kouluvierailua suunnitellessa kannattaa miettiä, mitä toimintaa osastossa on tarjolla: lasten kerho alakouluikäisille, nuorten ryhmä yläkouluikäisille, hallituspaikkoja tai ensiapuryhmä lukio- ja ammattikouluikäisille vai jotain muuta. 

Vierailu on yleensä noin 45 minuuttia pitkä, joko yhdelle luokalle kerrallaan tai esim. yhdelle luokka-asteelle. Esitys toimii rekrytointikeinona vapaaehtoisten hankinnassa, mutta se on myös samalla yleissivistävä ja mielenkiintoinen kertomus järjestömme toiminnasta niille, joita ei vapaaehtoisuus juuri esityshetkellä kiinnosta. Kouluvierailuja voi toteuttaa esityksen sijaan myös ensiapukoulutuksen tai seksuaalivalistuksen parissa, esimerkiksi ensiapurasteina tai kondomiajokortin avulla. Kouluvierailumateriaalit http://rednet.punainenristi.fi/node/23934 löytyvät valtakunnallisilta sivuilta, ja niihin on tehty myös selkeät aukikirjoitukset ja ohjeet. Muistathan tutustua näihin hyvin ennen vierailua! 

Vierailua suunnitellessa kannattaa muistaa myös valtakunnalliset kampanjat ja teemaviikot ja miettiä, voisiko näitä yhdistää vierailun sisältöön. Aamunavauksia, opetusmateriaalia, koulukampanjoita ja paljon muuta, löytyy Punaisen Ristin koulusivuilta.

Uusia nuoria tarvitaan jatkuvasti lisää, joten kouluvierailuita olisi hyvä järjestää joka vuosi tai vähintään joka toinen vuosi. Osastojen nuorisovastaavat ja osaston toiminnassa jo mukana olevat nuoret voivat toteuttaa kouluvierailun itse tai koululle voi mennä yhdessä piirin nuorisotoimintaan suuntautuvan työntekijän kanssa. Kysy tarkempia vinkkejä piiritoimistolta Marilta, mari.rantio(a)redcross.fi, 040 809 3436.

InAction! Hyvät tyypit toimii - toiminnallinen ensiapukoulutus yläkoulun kasiluokkalaisille

InAction! -toiminnallinen ensiapukoulutus on suunnattu yläkoulun kasiluokkalaisille, pitäen sisällään hätäensiaputaitojen opettelua teoriassa ja käytännössä. Oppilaat tekevät opettajansa johdolla teoriaosuuden Seppo-pelialustalla, jonka jälkeen on toiminnallisen osuuden vuoro. Koulutettu pelinohjaaja vetää toiminnallisen osuuden pelialustaa hyödyntäen.

Täältä pääset tutustumaan InAction! -peliin http://rednet.punainenristi.fi/node/49724

InAction! on osallistava ja helppo tapa opetella ensiaputaitoja. Koulutus on maksuton kouluille, joten ota yhteyttä joko paikkakuntasi Punaisen Ristin osastoon https://rednet.punainenristi.fi/node/7243 tai Hämeen piiriin https://rednet.punainenristi.fi/node/23494 ja tilaa koulutus omalle koulullesi. 

Kouluyhteistyötä paikallisen tarpeen mukaan

Kouluyhteistyö voi olla myös jotain muuta vierailujen sijaan tai niiden lisäksi. Miettikää yhteistyötä paikallisesti omalla paikkakunnalla ja lähestykää rohkeasti paikallista koulua! 

Alla esimerkki erilaisesta kouluyhteistyöstä: 

  • Alakoulu: Osasto voi sopia yhden vuosiluokan opettajan kanssa esimerkiksi kerran kuukaudessa tai joka toinen kuukausi tapahtuvan vierailutunnin erilaisten teemojen ympärille. Syksyn aluksi vierailu voi olla info-tilaisuus Punaisesta Rististä ja toiminnan mahdollisuuksista omalla paikkakunnalla. Syyskuun teemana voisi olla avustustoiminta ja tapaamiseen voi kutsua mukaan avustustyöntekijän, joka kertoo työstään maailmalla. Samalla voi kutsua oppilaat mukaan Nälkäpäivä-keräyksen toteuttamiseen. Loppusyksyn aikana voi tapaamisen teemoina voi olla ensiaputaidot vaikkapa Auttajakurssin muodossa sekä joulukorttiaskartelut paikkakunnan palvelutalon asukkaille. Kevään teemoihin kuuluvat ystävyys, moninaisuus ja yhdenvertaisuus. Oppilaat voivat vallata palvelutalon vapaaehtoisten kanssa ja tuoda iloa ja elämää palvelutalon asukkaille. Kevään edetessä on syytä kerrata kesään liittyviä ensiaputilanteita ja harjoitella taitoja. 
  • Lukio: opiskelijat tekevät osallistuvat osaston toimintaan joko olemassa olevissa ryhmissä kuten ensiapuryhmässä ja lastenkerhon ohjaajina tai toteuttamalla oman projektin, esim. sosiaalisen median käyttökoulutusta senioreille. He saavat tietyn tuntimäärän kerättyään koulusta lukiokurssin vapaaehtoistoiminnasta. Uusi opetussuunnitelma kannustaa yhteistyöhön myös koulun ulkopuolella ja vapaaehtoistoiminta tarjoaa hyödyllistä kokemusta nuorelle.