Monikulttuurisuustoiminta

Altti Näsi
Kuvaaja: Altti Näsi
"Valkeakosken Kielikahvila. Kuvassa vasemmalta: Kari Rydman, Aicha Attari ja Kamel Attari Dahiba"
Altti Näsi
Kuvaaja: Altti Näsi
"Rasisminvastaisen viikon flashmob Tampereen rautatieasemalla 2014."
Altti Näsi
Kuvaaja: Altti Näsi
"Yhdenvertaisuus-marssi Tampereella 2015."

 

Monikulttuurisuus ja moninaisuus kuuluvat kaikkeen Punaisen Ristin toimintaan. Punaisen Ristin toiminta lähtee aina ihmisten avun ja tuen tarpeesta. Yhdenvertaisuuden edistäminen Punaisessa Ristissä on meidän yhteinen asiamme!

”Yhdenvertaisuus on moninaisuuden oivaltamista!”

Jokainen ihminen on yhtä arvokas riippumatta esimerkiksi siitä, mihin hän uskoo tai mikä hänen ihonvärinsä on. Ulospäin näkyvästä erilaisuudesta huolimatta meillä on paljon yhteisiä piirteitä, jotka tekevät ihmisistä toistensa kaltaisia. Monikulttuurisuus ei ole vain nykypäivän ilmiö. Historiallinen tosiasia on, että kaikki kulttuurit ovat syntyneet vuorovaikutuksessa muiden kulttuurien kanssa, joten kaikki kulttuurit ovat tietyllä tavalla "monikulttuureja".  Kulttuurit eivät ole selvärajaisia yksikköjä, ja esimerkiksi suomalaisuus on rakentunut monien erilaisten kulttuurien vaikutteista.
 
Kuten suomalaiset eivät maahanmuuttajatkaan ole yhtenäinen joukko, vaan ihmisillä ja ryhmillä on erilaisia tarpeita ja kiinnostuksen kohteita. Siksi tarvitaan monenlaista toimintaa.
 

Moninaisuusosaaminen on valttia

Ihmisten erilaisten sosiaalisten ja kulttuuristen arvojen tuntemus on hyödyllistä, mutta tieto ja ymmärrys syntyvät ennen kaikkea vuorovaikutuksen kautta. Erilaisuutta ei pidä liioitella tai omia ennakkoluulojaan pelätä niin, että maalaisjärki unohtuu. Kulttuurien erityispiirteet myös rikastuttavat kaikkia osapuolia. Ryhdyttyäsi vapaaehtoiseksi, on sinulla merkittävä asema yhteisöllisyyden ja sillan rakentajana eri kulttuureihin, kieliin ja tapoihin katsoa maailmaa. Punainen Risti haluaa maahan muuttaneiden ja kantaväestön tutustuvan toisiinsa ja kehittävän yhteistuumin monikulttuurista kotiseutua. Vapaaehtoistoiminta on mitä parhain keino kotoutua – ja kohdata! 
 
Moninaisuus ja yhdenvertaisuus toteutuvat vain, kun me kaikki toimimme yhdessä sen toteutu-misen puolesta. Suvaitsevaisuutta lisäämme toimimalla yhdessä erilaisten ihmisten kanssa. Samalla vähennämme syrjäytymistä ja ulkopuoliseksi jäämistä niin maahanmuuttaneiden kuin kantasuomalaistenkin parissa.
 

Sanoista tekoihin

Kun toiminnassamme on eritaustaisia ihmisiä vapaaehtoisina ja työntekijöinä, tulee järjestöstämme myös vahvempi. Meillä on silloin paremmat edellytykset tunnistaa ihmisten erilaisia tarpeita yhteiskunnassa, löytää avun tarvitsijat ja kehittää toimintaamme. 
 
Nuoret tuovat mukanaan uutta tietoa ja uusia toimintatapoja. Vanhemmat ihmiset puolestaan elämänkokemuksen antamaa ymmärrystä. Toisenlaisessa kulttuurissa kasvaneet uudet suomalaiset tuovat uusia näkökulmia ja erilaisia toimintatapoja. Yhdessä toimien syntyy monimuotoisuutta, joka monipuolistaa yhteistä osaamista, uusia ideoita ja menestystä.
 

Ideariihi

Ole mukana toiminnassa! Keksi erilaisia toimintaideoita, jotka edistävät erilaisia kohtaamisia!

Tervetuloa mukaan!