Monikulttuurisuustoiminta

Eeva Anundi
Kuvaaja: Eeva Anundi
Pentti Potkonen
Kuvaaja: Pentti Potkonen
"Kielikurssilla opitaan suomen kieltä."
Altti Näsi
Kuvaaja: Altti Näsi
"Valkeakosken Kielikahvila. Kuvassa vasemmalta: Kari Rydman, Aicha Attari ja Kamel Attari Dahiba"
Altti Näsi
Kuvaaja: Altti Näsi
"Rasisminvastaisen viikon flashmob Tampereen rautatieasemalla 2014."
Altti Näsi
Kuvaaja: Altti Näsi
"Yhdenvertaisuus-marssi Tampereella 2015."

Monikulttuurisuus ja moninaisuus kuuluvat kaikkeen Punaisen Ristin toimintaan. Punaisen Ristin toiminta lähtee aina ihmisten avun ja tuen tarpeesta. Yhdenvertaisuuden edistäminen Punaisessa Ristissä on meidän yhteinen asiamme.

Monikulttuurisuustoiminta tukee maahan muuttaneiden alkuvaiheen kotoutumista järjestämällä moninaista vapaaehtoistoimintaa. Alkuvaiheen kotoutumisen tukena voi olla esimerkiksi arjen apua, kaveritoimintaa tai suomen kielen oppimista kielikahviloissa. Laajemmin ajateltuna kaikki Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminta on kotoutumista tukevaa ja kotiutumista tukevaa, ihan meille jokaiselle. 
 
Monikulttuurisuustoiminnan kehittämisellä halutaankin myös herätellä ajattelemaan, miten toimintamme olisi kaikille avointa, mahdollista ja saavutettavaa. Vapaaehtoistoiminta on mitä parhain keino kotoutua ja kohdata.
 
Osastossa moninaisuusosaaminen on valttia
 
Moninaisuutta pohdittaessa keskustellaan yhdenvertaisuudesta, normeista, vuorovaikutustilanteista ja saavutettavuudesta. Miten nämä toteutuvat omassa osastossa ja toimintaryhmässä? Näitä kysymyksiä on hyvä käydä tasaisin väliajoin läpi. Omien ennakkoluulojen ja normien tunnistaminen ja tutkiminen auttaa kehittämään toimintaamme ja tekee siitä entistä avoimempaa ja saavutettavampaa. Tieto ja ymmärrys lisääntyvät erityisesti vuorovaikutuksen kautta. 
 
Moninaisuus ja yhdenvertaisuus toteutuvat, kun me kaikki toimimme yhdessä sen toteutumisen puolesta. Toimimalla yhdessä erilaisten ihmisten kanssa vähennämme syrjäytymistä ja ulkopuoliseksi jäämistä niin maahan muuttaneiden kuin kantasuomalaistenkin parissa.
 
Moninaisuus on kaikessa toiminnassamme rikkautta. Nuoret tuovat mukanaan uutta tietoa ja uusia toimintatapoja. Vanhemmat ihmiset puolestaan elämänkokemuksen antamaa ymmärrystä. Toisenlaisessa kulttuurissa kasvaneet uudet suomalaiset tuovat uusia näkökulmia ja erilaisia toimintatapoja. Yhdessä toimien syntyy monimuotoisuutta, joka monipuolistaa yhteistä osaamista, uusia ideoita ja menestystä.
 
Yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys ovat tärkeitä arvoja, joiden edistämiseksi myös Punainen Risti toimii. 
 
Vinkkejä monikulttuurisuuden ja moninaisuuden lisäämiseksi
  • Ota nämä teemat pohdintaan omassa osastossasi. 
  • Jos paikkakunnallasi on tarvetta alkuvaiheen kotoutumisen tuen vapaaehtoistoiminnan muodoille, järjestä yhdessä piiritoimiston kanssa koulutusta ja mahdollista uuden toiminnan aloittaminen omalla paikkakunnallasi. 
  • Alkuvaiheen kotoutumisen tukena voi olla esimerkiksi arjen apu -toimintaa, kotiseutukummitoimintaa, kielikahviloita, kerhoja, kohtaamispaikkoja ja paljon muuta. Kaiken toiminnan käynnistämiseen ja aloittamiseen saat tukea piiritoimistolta. 
  • Osallistu vuosittain Punaisen Ristin valtakunnalliseen rasisminvastaiseen viikkoon järjestämällä paikkakunnallasi tapahtumia, kouluvierailuita tai tempauksia kampanjaviikon mukaisesti. Tärkeintä on, että me Punaisena Ristinä näymme tärkeän teeman puolesta puhujina ja tekijöinä. 
  • Järjestä osastossasi kotoumisen tuen kurssi, moninaisuus vapaaehtoistoiminnassa -koulutusta tai osaston kehittämispäivä moninaisuus teemalla. Vuosittaiset teemakokonaisuudet tukevat kaiken toiminnan kehittämistä. Ole yhteydessä piiritoimiston monikulttuurisuustoiminnan kehittäjään. 
  • Ennen kaikkea kohtaa kaikki uudet ihmiset avoimuudella, uteliaasti ja kunnioittavasti. Kutsu mukaan ja näytä, että meillä on kivaa yhdessä. Osasto saa uusia toimijoita, valmius kaikkeen toimintaan kasvaa ja moninaistuu ja olemme vahvoja toimijoita vielä tulevaisuudessakin. 

Monikulttuurisuuteen ja moninaisuuteen liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä SPR Hämeen piirin monikulttuurisuustoiminnan kehittäjään. Ajantasaiset yhteystiedot löytyvät henkilökunnan yhteystiedot -sivulta.