Uutiset

Imorgon är  sista anmälningsdagen till organisationskursen 19.1.2013. Kursen riktar sig till avdelningens styrelsemedlemmar i första hand. Anmälningar till Malin sunabacka på malin.sunabacka@rodakorset.fi eller 050-566 2642.

Mera information om kursen hittar du under rubriken händelser...

 • 10.1.2013 12:17
 • Malin Sunabacka

FRK Österbottens svenska distrikts utrymmen har genomgått renovering under hösten 2012 och inviger nya  i början av 2013. Välkommen!

 • 17.12.2012 15:18
 • Anne-Maj Forsman

Ungdomsutskottet och På Flykt- ledarna uppmärksammade Världsaidsdagen genom en Flash mob i Rewell center i Vasa, därtill delades infomaterial och kondomer ut till förbipasserande. I Flash moben deltog även scenkonststuderande från Novia, som koreografer fungerade Francis Oyeyiola samt Carina Engström.

Mera information om dagen hittar du på vasabladet.fi, flash moben live kan du se här...

 • 3.12.2012 10:46
 • Malin Sunabacka

Vill du ge ett bidrag till insamlingen kan du betala in ett valfritt bidrag till konto: FI17 1596 3000 2020 20. Du kan också bidra med 10 € genom att ringa tel.nr. 0600 16555 eller genom att skicka HJM som textmeddelande till 16499. Insamlingen pågår under perioden 16.11-24.12.2012.

 • 29.11.2012 15:24
 • Malin Sunabacka
Malin Sunabacka
Kuvaaja: Malin Sunabacka

Lördagen den 1.12 är det internationella aidsdagen. Aidsdagen uppmärksammades första gången år 1988. Dagen instiftades för att öka människors kännedom om hur hiv-epidemin kan bekämpas samt för att minska fördomarna om aids och diskrimineringen av hiv-smittade.

 • 16.11.2012 10:58
 • Malin Sunabacka

Svenska studiecentralen erbjuder nu möjligheten att ansöka om statsbidrag för gruppverksamhet. Gruppverksamheten skall ordnas i formen av studiecirklar med valfritt tema (exempelvis vänverksamhet, första hjälpen, ungdomsgrupp etc). För att vara berättigad till stöd skall cirkeln ha minst fem deltagare och träffas åtminstone tio studiecirkeltimmar (á 45 min). I övrigt är det som sagt fritt att välja ämne samt var, när, hur ni träffas. Du kan anmäla din grupp och hitta mera information om konceptet på www.studiecentralen.fi/cirklar.

 • 18.10.2012 11:12
 • Malin Sunabacka

Ett stort tack till alla som deltog i Hungerdagsinsamlingen - frivilliga, insamlare och givare!

Hundratals insamlare var aktiva och på fötter i Österbotten under Hungerdagsinsamlingen. Även många skolor och företag deltog i insamlingen. Några avdelningar ordnade utöver bössinsamling även brödförsäljning.

Resultatet räknas som bäst och det offentliggörs om ungefär en månad. Ett varmt tack till alla medverkande för insatsen.

 • 24.9.2012 13:06
 • Ricky Berglund