Österbottens svenska distrikt

Fortsatt hög beredskapsnivå inom Röda Korset (okt. 2020)

På grund av den fortsatta spridningen av Covid-19 sker mycket av Röda Korsets verksamhet på distans under hösten.

Utbildningar, möten och infotillfällen kommer till övervägande del att ordnas som fjärrmöte via Teams.

Distriktets personal arbetar på distans fr.o.m. 6.10.2020 och kansliet är stängt för besök med möjlighet till endast överenskomna personliga möten.

KONTAKTUPPGIFTER:

BEREDSKAP och FHJ Rolf Sund 0400-263 448 rolf.sund(at)redcross.fi
VÄNVERKSAMHET Lotta Böling 040-148 9110 lotta.boling(at)redcross.fi
RK-VERKSAMHET Anna Stenman 050-566 2642 anna.stenman(at)redcross.fi
UNGDOMSVERKSAMHET Matilda Norrmén 040-824 2225 matilda.norrmen(at)redcross.fi
MÅNGKULTURVERKSAMHET Kyösti Linna 040-559 5286 kyosti.linna(at)redcross.fi
PAPPERSLÖSA Lena Johansson 040-541 4090 lena.johansson(at)redcross.fi
VERKSAMHETSLEDARE Ricky Berglund 050-517 7245 ricky.berglund(at)redcross.fi

Samarbete med myndigheter

Vi arbetar utgående från myndigheternas önskemål gällande hjälpverksamhet och agerar enligt dem. Ifall lokala mydigheter ber er om hjälp, meddela vänligen distriktets beredskapschef eller verksamhetsledare om detta.

Bli frivillig! 

Sök aktiviteter och registrera dig på Oma Punainen Risti -sida.

 

---

Verksamheten vid Finlands Röda Kors är uppdelad i 12 distrikt och ca. 500 lokalavdelningar. 

Finlands Röda Kors Österbottens svenska distrikt grundades 1934 och har som uppgift att stöda lokalavdelningarna och utbilda frivilliga till verksamheten i Österbotten. I Österbotten finns det 37 aktiva avdelningar där de frivilliga verkar, avdelningarna sträcker sig från Sideby i söder till Karleby i norr.

 

Medlemskap i Röda Korset säger mycket om dig. Du vågar ta ställning för det som är gott, du tror på den kraft som finns i medkänsla, handling och närvaro.  

Röda Korset finns ständigt närvarande som lokalt stöd och med en internationell beredskap att hjälpa överallt i världen. Du behöver inte rädda världen ensam.

Bli medlem! Välj det medlemskap som passar dig:

Du kan även ge ett medlemskap som gåva.

 

Lär Dig Första Hjälpen - På Röda Korsets Kurser!

Finlands Röda Kors är den ledande första hjälpen-utbildaren i Finland. Vi utbildar årligen tusentals människor i första hjälpen. Vi ordnar kurser i första hjälpen både på arbetsplatser och i våra egna kursutrymmen. Röda Korsets första hjälpen-kurser är olika långa och har olika fokus, men kärnan är densamma i alla kurser, att lära sig rädda liv!

 

Uutiset

Ei uutisia juuri nyt.

Tapahtumat

Ei tapahtumia juuri nyt.

Foorumikirjoitukset

Ei foorumikirjoituksia juuri nyt.