Österbottens svenska distrikt

Vi höjer beredskapsnivån inom Röda Korset, och minskar den övriga verksamheten

På grund av coronaviruses spridning rekommenderas att Röda Korsets normala verksamhet minskas till ett minimum under den kommande månaden. Utbildningar och träffar för frivilliga som inte har att göra med Röda Korsets beredskap, upprätthållande av beredskap eller beredskapsinsatser ställs in under den närmaste månaden. 

Aktuellt om Corona hittar du i menyn till vänster.

 

DISTRIKTSKANSLIETS PERSONAL ARBETAR PÅ DISTANS FRÅN OCH MED ONSDAG 18.3.2020

DISTRIKTSKANSLIET ÄR STÄNGT OCH VI TRÄFFAS PERSONLIGEN ENDAST ENLIGT ÖVERENSKOMMELSE

KONTAKTUPPGIFTER:

BEREDSKAP o. FHJ

ROLF SUND 0400-263 448

rolf.sund@redcross.fi

VÄNVERKSAMHET

LOTTA BÖLING 040-148 9110

lotta.boling@redcross.fi

RK-VERKSAMHET

ANNA STENMAN 050-566 2642

anna.stenman@redcross.fi

MÅNGKULTURVERKSAMHET

NINA STUBB 040-559 5286

nina.stubb@redcross.fi

VERKSAMHETSLEDARE

RICKY BERGLUND 050-5177245

ricky.berglund@redcross.fi

Samarbete med myndigheter

Vi arbetar utgående från myndigheternas önskemål gällande hjälpverksamhet och agerar enligt dem. Ifall lokala mydigheter ber er om hjälp, meddela vänligen distriktets beredskapschef eller verksamhetsledare om detta.

Bli frivillig! 

Sök aktiviteter och registrera dig på Oma Punainen Risti -sida.

 

---

Verksamheten vid Finlands Röda Kors är uppdelad i 12 distrikt och ca. 500 lokalavdelningar. 

Finlands Röda Kors Österbottens svenska distrikt grundades 1934 och har som uppgift att stöda lokalavdelningarna och utbilda frivilliga till verksamheten i Österbotten. I Österbotten finns det 37 aktiva avdelningar där de frivilliga verkar, avdelningarna sträcker sig från Sideby i söder till Karleby i norr.

 

Medlemskap i Röda Korset säger mycket om dig. Du vågar ta ställning för det som är gott, du tror på den kraft som finns i medkänsla, handling och närvaro.  

Röda Korset finns ständigt närvarande som lokalt stöd och med en internationell beredskap att hjälpa överallt i världen. Du behöver inte rädda världen ensam.

Bli medlem! Välj det medlemskap som passar dig:

Du kan även ge ett medlemskap som gåva.

 

Lär Dig Första Hjälpen - På Röda Korsets Kurser!

Finlands Röda Kors är den ledande första hjälpen-utbildaren i Finland. Vi utbildar årligen tusentals människor i första hjälpen. Vi ordnar kurser i första hjälpen både på arbetsplatser och i våra egna kursutrymmen. Röda Korsets första hjälpen-kurser är olika långa och har olika fokus, men kärnan är densamma i alla kurser, att lära sig rädda liv!

 

Uutiset

Ei uutisia juuri nyt.

Tapahtumat

Ei tapahtumia juuri nyt.

Foorumikirjoitukset

Ei foorumikirjoituksia juuri nyt.