Lippu korkealle!

Lippu korkealle! Eväitä aktiiviseen osastotoimintaan

Kohderyhmä:
• Osastojen luottamushenkilöt
• Osastojen valiokuntien ja toimikuntien jäsenet

Kurssin tavoite:
• Kurssin jälkeen luottamushenkilöt tuntevat roolinsa, tehtävänsä ja vastuunsa osana järjestön kokonaisuutta.
• He tuntevat järjestön suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmän ja heidän yleinen järjestötietoutensa on lisääntynyt.
• Kurssi on myös lisännyt innostusta, taitoa ja motivaatiota luottamustehtävien hoitoon.