Nuorisotoiminta

"Kuva: Susanna Kekkonen, Suomen Punainen Risti"

Punainen Risti tarjoaa monenlaisia toimintamahdollisuuksia nuorelle. Nuoret eli kaikki alle 30-vuotiaat voivat olla mukana eri rooleissa missä tahansa toiminnassamme. Voit osallistua vaikka ensiapu-, valmius- tai ystävätoimintaan. Voit halutessasi tulla mukaan pitkäkestoiseen toimintaan tai osallistua kertaluontoisesti esimerkiksi lipaskerääjänä. Eri toimintamuodoista voit lukea lisää sivupalkista löytyvistä linkeistä.

Piirin alueella on myös erityisesti nuorille suunnattua toimintaa:

REDDIE KIDS - VARHAISNUORTEN KERHOTOIMINTA

Reddie Kids on Suomen Punaisen Ristin varhaisnuorten kerho joka on suunnattu 7-12-vuotiaille. Kerhotoiminnan tarkoituksena on tarjota nuorille hauska ja turvallinen ympäristö jossa voi tutustua Punaisen Ristin arvomaailmaan sekä esimerkiksi perus ensiaputaitoihin leikkien ja pelien avulla.

Reddie Kids -kerhon teemoja ovat käytännöllisten perus ensiaputaitojen ja turvallisuuden lisäksi muun muassa ystävyys, pakolaisuus, suvaitsevaisuus sekä vieraiden kulttuureiden ymmärtäminen ja arvostaminen. Kerho tarjoaa varhaisnuorelle loistavan mahdollisuuden tutustua Punaiseen Ristin toimintaan ja periaatteisiin. Tarjolla on lisäksi tietysti paljon hauskanpitoa ja uusia kavereita.

Oletko kiinnostunut Reddie Kids – kerhon ohjaamisesta?

Reddie Kids -ohjaajaksi pääsevät kaikki yli 15-vuotiaat, jotka haluavat työskennellä lasten parissa ja ovat innostuneita Punaisesta Rististä.
Ohjaaja vastaa kerhon toiminnasta. Hän suunnittelee pelit ja leikit ja etsii kiinnostuneet kerholaiset. Reddie Kids -ohjaajalla on paljon vastuuta, mutta apua saa tarvittaessa paikallisosastosta. Kerhonohjaajana sinulla on mahdollisuus oppia paljon järjestötoiminnasta, lasten ohjaamisesta, tapahtumajärjestelyistä ja tietysti Punaisesta Rististä.
Punaisen Ristin piiri tai osastot järjestävät kiinnostuneille kerhonohjauksen peruskurssin. Jos haluat kerhonohjauskurssille, otathan yhteyttä piiritoimistoon.

NUORISORYHMÄTOIMINTA

Nuorisoryhmätoiminta tarjoaa nuorelle mahdollisuuden näyttää, että hän uskaltaa välittää. Ryhmätoiminta antaa 13–17 -vuotiaille mahdollisuuden vaikuttaa lähiympäristössään ja ottaa kantaa paremman arjen ja heikompien puolesta.
Nuorisoryhmä kokoontuu tyypillisesti kerran viikossa tunniksi tai kahdeksi. Ryhmässä käsitellään Punaisen Ristin toiminnan aihepiirejä, tehdään vierailuja, osallistutaan kampanjoihin ja vietetään peli- ja elokuvailtoja. Nuorisoryhmiä ovat myös Punaisen Ristin eri toimintamuotojen ympärille keskittyvät teemaryhmät, kuten nuorten ensiapuryhmät tai nuorten ystäväryhmät.

Ole yhteydessä piirisi nuorisotyöntekijään tai lähimpään osastoon löytääksesi sinua lähimpänä toimivan nuorisoryhmän! Jos osastossasi ei vielä ole nuorten tai varhaisnuorten ryhmää, kokoa kiva porukka ja perustakaa sellainen! Ohjeita ja apua tähän löydät nuorisoryhmätoiminnan oppaasta. Voit kysyä lisätietoja myös piiristä.

KANSAINVÄLINEN NUORISOTOIMINTA

Punainen Risti on maailmanlaajuinen järjestö ja kansainvälisyys on luonteva osa nuorisotoimintaa.
Nuorisodelegaatit ovat 18 vuotta täyttäneitä Punaisen Ristin nuorisojäseniä, jotka ovat käyneet nuorten avustustyöntekijöiden peruskurssin. Peruskurssi antaa valmiudet toimia erilaisissa järjestönkehitystehtävissä ulkomailla. Kotimaassa nuorisodelegaatit toimivat aktiivisesti keräyksissä ja muissa kampanjoissa.
Suomen Punaisen Ristin nuorisojäsenet voivat myös hakea muiden Punaisten Ristien ja Punaisten Puolikuiden kansainvälisille nuorisoleireille. Leirin teemat ja hakukriteerit vaihtelevat maittain.
Kansainvälisistä leireistä, koulutuksista ja tapahtumista tiedotetaan RedNetin Nuoret uutiset -osiossasekä Finnish Red Cross Youth -facebook-sivuilla.

Nuorisotoiminnan yhteyshenkilö piiritoimistolla:

Satu Vainio, vapaaehtoistoiminnan kehittäjä
satu.vainio@redcross.fi
p. 0400 352 770