LähiTapiolan tuki osastoille - raportointilomakkeet

Osastoille on myönnetty taloudellista tukea koronan vuoksi tehtävään auttamistyöhön. Tukien hakuaika on päättynyt.

  LähiTapiolan tuki osastoille - Kansalaisten hyvinvoinnin tukeminen (500€)

  • Osallistava yhteisöllinen ruoka-aputapahtuma (esim. ruokajakelun yhtydessä)
  • Tuki raportoidaan tällä lomakkeella

   LähiTapiolan tuki osastoille -  Vapaaehtoisten hyvinvoinnin tukeminen ja innostaminen (300€)

   • LähiTapiolan tuki osastoille on tarkoitettu erityisesti vapaaehtoisten hyvinvoinnin tukemiseen ja innostamiseen
   • Tuen saaneet osastot ovat saaneet tiedon myönnetystä tuesta sähköpostitse
   • Tapahtumat on toteutettava 31.3.2022 mennessä
   • Avustuksen raportoidaan tällä lomakkeella. (HyväPäivä avustuksen raportointilomake) mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen.
   • Yhteyshenkilö keskustoimistolla Maija Erpestad, maija.erpestad@redcross.fi , p. 040 626 5370