Kohdataan Kylillä ja Keskuksissa

Kaisa Sirén
Kuvaaja: Kaisa Sirén

Kohdataan kylillä ja keskuksissa 2018-2021 on Ikäinstituutin ja Vallin koordinoiman Elämänote -ohjelman osahanke. Elämänote on ikäihmisten osallisuuden lisäämiseen tähtäävä ohjelma ja siinä on mukana yhteensä 20 hanketta, joiden yhteisenä tavoitteena on tukea haasteellisissa elämäntilanteissa olevien ikäihmisten kotona asumista ja vahvistaa heidän elämänhallintaansa.

Kohdataan kylillä ja keskuksissa -hankkeella vähennetään ikääntyneiden yksinäisyyttä, lisätään osallisuutta ja sosiaalista hyvinvointia sekä vahvistetaan heidän selviytymiskykyään arjessa ja arjen häiriötilanteissa:

- kehittämällä vapaaehtoistoimintaan pohjautuvaa etsivää ja löytävää ystävätoimintaa
- luomalla vapaaehtoisten organisoimia kynnyksettömiä kohtaamispaikkoja
- kehittämällä malleja kertaluonteiseen ja lyhytkestoiseen ystävätoimintaan sekä verkostotyöhön.

Hanke on valtakunnallinen, Punaisen Ristin keskustoimiston koordinoima kolmevuotinen kehittämishanke. Hanke toteutetaan Lapin, Turunmaan ja Länsi-Suomen piirien alueella. Lisäksi mallia testataan ja levitetään myöhemmässä vaiheessa myös muiden piirien alueelle.

Lisätietoja elämänote ohjelmasta löytyy Ikäinstituutin sivuilta https://www.ikainstituutti.fi/elamanote/

Lisätiedot:

Keskustoimisto: Elisa Vesterinen, 040 142 6599, elisa.vesterinen@punainenristi.fi
Keskustoimisto: Matti Hetemäki, 040 536 7741, matti.hetemäki@punainenristi.fi
Åbolands distrikt: Siw Karlsson, 040 771 2820, siw.karlsson@punainenristi.fi
Lapin piiri: Sirkka Kellokumpu, 0400 703 289, sirkka.kellokumpu@punainenristi.fi

Sivuja päivitetään.

Uutiset

Jaana Paasonen
Kuvaaja: Jaana Paasonen

Suomen Punainen Risti järjestää keväällä 2019 yhteistyössä Sininauhaliiton kanssa ”Luonto osaksi hyvinvointia” -koulutuksia vapaaehtoisille eri puolella Suomea.

Tapahtumat

Ei tapahtumia juuri nyt.

Foorumikirjoitukset

Ei foorumikirjoituksia juuri nyt.