Valtakunnallinen vastaanottotoiminnan ja kotoutumisen tuen järjestöverkosto

Sanna Saarto, SPR
Kuvaaja: Sanna Saarto, SPR
"Järjestöverkoston tapaaminen 13.12.2021"

Suomen Punainen Risti koordinoi valtakunnallista vastaanottotoiminnan ja kotoutumisen tuen järjestöverkostoa. Järjestöverkoston toiminta käynnistyi vuonna 2015. Verkostotyöskentelyllä vahvistetaan viranomaisten ja kolmannen sektorin yhteistoimintaa kotoutumisen edistämisessä. Järjestöjen yhteistyön tavoitteena on edistää osaamisen kehittämistä, vaikuttamistyötä ja vapaaehtoistoimintaa kotoutumisen tukena.

Verkosto kutsutaan koolle neljä kertaa vuodessa joko lähi- tai etätapaamisena. Tapaamisissa on ollut säännöllisesti mukana 30-40 eri aloilla toimivien järjestöjen työntekijää sekä viranomaisia mm. Työ- ja elinkeinoministeriöstä, Maahanmuuttovirastosta, STEA:lta sekä Opetushallituksesta. Tapaamisissa muodostetaan ja päivitetään tilannekuvaa kolmannen sektorin kotoutumista tukevasta toiminnasta, vahvistetaan vuoropuhelua vastuuviranomaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden välillä sekä jaetaan kaksisuuntaisen kotoutumisen hyviä käytäntöjä. Verkoston toiminnan suunnittelua ja tapaamisten järjestelyä tukee työryhmä.

Lue lisää:  https://kotoutumisentukena.fi/fi/uutinen/-/news/vastaanottotoiminnan-ja-kotoutumisen-tuen-jarjestoverkosto-tuo-jarjestot-ja-viranomaiset-yhteen

Lisätietoja järjestöverkostosta: Kotoutumistuen koordinaattori Maria Pikkarainen, SPR Keskustoimisto