Valtakunnallinen vastaanottotoiminnan ja kotoutumisen tuen järjestöverkosto

Sanna Saarto, SPR
Kuvaaja: Sanna Saarto, SPR
"Järjestöverkoston tapaaminen 13.12.2021"

Suomen Punainen Risti koordinoi valtakunnallista vastaanottotoiminnan ja kotoutumisen tuen järjestöverkostoa. Järjestöverkoston toiminta käynnistyi vuonna 2015. Verkoston tarkoitus on tuoda näkyväksi ja vahvistaa järjestöjen ja vapaaehtoisten roolia sekä merkitystä vastaanottotoiminnassa ja kotoutumisen tukemisessa viranomaistyön rinnalla. 

Verkosto kutsutaan koolle neljä kertaa vuodessa joko lähi- tai etätapaamisena. Järjestöverkosto kokoaa yhteen kotoutumisesta ja vastaanottotoiminnasta sekä niiden kehittämisestä kiinnostuneet järjestöt ja viranomaiset. Verkostossa järjestöt ja viranomaiset jakavat tietoa ajankohtaisista ilmiöistä. Lisäksi järjestöt jakavat toiminnastaan onnistuneita kokemuksia ja työkaluja. Verkosto yhdistää erilaisia toimijoita, tuo tietoa, joka tekee omasta työstä vaikuttavampaa sekä luo mahdollisuuksia yhteistyölle ja kumppanuudelle.  Verkoston toiminnan suunnittelua ja tapaamisten järjestelyä tukee työryhmä.

Verkosto on valtakunnallinen. Mukaan voivat tulla toimijat niin paikalliselta, alueelliselta kuin valtakunnalliselta tasolta. 

Seuraava tapaaminen järjetetään aamupäivällä 4.5.2023 etätapaamisena. Tapaamisessa teemana on S2-opetus sekä verkoston yhteinen tilannekuva vastaanottotoimintaan ja kotoutumisen tukeen liittyen.

Lue lisää:  

Lisätietoja järjestöverkostosta: Kotoutumistuen koordinaattori Maria Pikkarainen, SPR Keskustoimisto