Hyväpäivä-avustukset osastoille

På svenska

TOINEN HAKUKIERROS ON AUKI 31.8.2022 ASTI.

Vuosina 2021-2023 osastot voivat hakea avustusta toiminnan kehittämiseen ja uuden toiminnan käynnistämiseen. Avustus on kertaluonteinen, ja sitä myönnetään vuosittain samalle toiminnalle enintään 300 euroa.

Osasto voi hakea vuosittain kertaluonteisena avustuksena osaston toiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen. Avustettavia toimintamuotoja ovat: 

  • ensiapuryhmätoiminta,
  • monikulttuurisuustoiminta,
  • nuorisotoiminta,
  • terveyden edistämisen toiminta (terveyspisteet) ja 
  • ystävätoiminta.

Avustusten jakokriteerit ovat tämän RedNet-sivun liitteenä.

Osastojen projektitukea ja Adlibris-avustusta läksykerhotoimintaan ei enää jaeta (tieto päivitetty 6/2021). Myöskään LähiTapiolan tukea vapaaehtoisten hyvinvointiin ja innostamiseen ei enää jaeta (tieto päivitetty 12/2021).

Uutta vuonna 2022!

Avustusten ensimmäinen hakukierros on auki 28.2. asti, ja päätökset hakemuksiin tehdään maaliskuun aikana. Mikäli avustuksiin varattua rahaa jää vielä tämän jälkeen jaettavaksi, tullaan haku avaamaan uudelleen. Toinen hakukierros on auki 31.8. asti, ja päätökset näihin hakemuksiin tehdään syyskuun aikana. Tieto mahdollisesta uudesta hakukierroksesta päivitetään tälle sivulle. Hakemus tulee tehdä sähköisellä lomakkeella ennakkoon.

Myönnetty avustus maksetaan jälkikäteen raportointia ja kuluerittelyä vastaan. Raportointi tulee tehdä sähköisellä lomakkeella kuukauden kuluttua toiminnan päätyttyä. Vuoden loppuun päättyvä toiminta tulee raportoida viimeistään seuraavan vuoden tammikuun 15. päivään mennessä.

Jos on tiedossa, että osastolle myönnetty avustus jää käyttämättä tai sen käyttötarkoitusta halutaan muuttaa, on siitä ilmoitettava viimeistään kaksi viikkoa hakemuksessa ilmoitetun toiminnan alkamisajakohdan jälkeen vapaamuotoisella sähköpostilla keskustoimiston yhteyshenkilölle, jonka yhteistiedot ovat alla.

Hyväpäivä-avustusta voi hakea tällä lomakkeella.

Hyväpäivä-avustuksen voi raportoida tällä lomakkeella.

Lisätiedot:
Ensiapuryhmätoiminta: Virpi Lohrum, virpi.lohrum@redcross.fi, 040 830 4406
Monikulttuurisuustoiminta:  Johanna Matikainen, johanna.matikainen@redcross.fi, 040 576 556
Nuorisotoiminta: Kirsi Lehtola, kirsi.lehtola@redcross.fi, 040 649 5181
Terveyden edistäminen: Matti Hetemäki, matti.hetemaki@redcross.fi, 040 536 7741
Ystävätoiminta: Maaret Alaranta, maaret.alaranta@redcross.fi, 040 358 3257