Hyväpäivä-avustukset osastoille

Osastot voivat hakea tukea toiminnan kehittämiseen, uuden toiminnan aloittamiseen ja projekteihin. Tässä ohjeet siitä, mitä toimintaa avustetaan ja miten avustusta haetaan.

Ohjeet Adlibris-tuen hakemiseen läksykerhotoimintaan löytyy täältä!

Kertaluontoinen Hyväpäivä-avustus osastoille 2018-2020

Osasto voi hakea vuosittain kertaluonteisena avustuksena osaston toiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen

  • Ensiapuryhmätoimintaan
  • Monikulttuurisuustoimintaan
  • Nuorisotoimintaan (sis. lasten päiväleiritoiminta)
  • Terveyden edistämisen toimintaan
  • Ystävätoimintaan
  • Vapaaehtoisten hyvinvointiin ja innostamiseen (osana LähiTapiolan tukea, kts. tarkemmin avustusten jakokriteerit)

Kertaluontoista avustusta myönnetään vuosittain samalle toiminnalle enintään 300 euroa. Avustusten haku on jatkuva ja se tulee tehdä sähköisellä lomakkeella ennakkoon. Myönnetty avustus maksetaan jälkikäteen raportointia ja kuluerittelyä vastaan. Kuluvan vuoden toimintaan myönnetyn avustuksen raportti ja kuluerittely tulee toimittaa sähköisellä lomakkeella seuraavan vuoden tammikuun 15. päivään mennessä. Hakemukset ja raportit käsitellään kahden kuukauden sisällä niiden toimittamisesta.

Avustusten jakokriteerit ovat liitteenä. Linkit haku- ja tiliöintilomakkeisiin ovat tekstin lopussa.

Hyväpäivä-projektituki osastoille 2018-2020

Osasto voi hakea projektitukea osaston toteuttamalle monikulttuuriselle, kotoutumista tukevalle projektille tai ennaltaehkäisevälle projektille terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Projektin tulee olla Punaisen Ristin osaston vapaaehtoisten toteuttama ja paikalliseen tarpeeseen perustuva. Projektin tulee tarjota aktiivisen osallistujan roolin niin vapaaehtoisille kuin vapaaehtoisavun saajille. Avustus voi olla suuruudeltaan 500 - 2 000 euroa / vuosi.

Avustusten haku on jatkuva ja se tulee tehdä sähköisellä lomakkeella. Avustusta maksetaan osastolle ennakkoon enintään puolet haettavasta määrästä. Lopun avustuksen mahdollisesta ennakkomaksusta osasto sopii toimialasta vastaavan keskustoimiston työntekijän kanssa. Työntekijöiden yhteystiedot löytyvät alta.

Kuluvan vuoden toimintaan myönnetyn avustuksen raportti ja kuluerittely tulee toimittaa sähköisellä lomakkeella seuraavan vuoden tammikuun 15. päivään mennessä. Hakemukset ja raportit käsitellään kahden kuukauden sisällä niiden toimittamisesta.

Avustusten jakokriteerit ovat liitteenä.

Hyväpäivä-avustusta voi hakea tällä lomakkeella.

Hyväpäivä-avustuksen voi raportoida tällä lomakkeella.

Lisätiedot:
Ensiapuryhmätoiminta: Virpi Lohrum, virpi.lohrum@redcross.fi, 040 830 4406
Ystävätoiminta: Maaret Alaranta, maaret.alaranta@redcross.fi, 040 358 3257
Terveyden edistäminen: Mia-Veera Koivisto, mia-veera.koivisto@redcross.fi, 040 485 8699
Nuorisotoiminta: Tiina Pursiainen, tiina.pursiainen@redcross.fi, 040 151 1815
Monikulttuurisuustoiminta: avustuksen hakeminen Johanna Matikainen, johanna.matikainen@redcross.fi, 040 576 5562; avustuksen raportointi Maiju Ihalainen, festarit@redcross.fi
Vapaaehtoisten hyvinvointi ja innostaminen: Katriina Kuusela, katriina.kuusela@redcross.fi, 040 546 6458; Julia Silverio, julia.silverio@redcross.fi