Hyväpäivä-avustukset osastoille

Osastot voivat hakea tukea toiminnan kehittämiseen, uuden toiminnan aloittamiseen ja projekteihin. Tässä ohjeet siitä, mitä toimintaa avustetaan ja miten avustusta haetaan.

Ohjeet Adlibris-tuen hakemiseen läksykerhotoimintaan löytyy täältä!

Avustusten jakaminen jatkuu myös vuosina 2021-2023! Päivitämme tälle sivulle hakuohjeet ja -materiaalit mahdollisimman pian. Siihen asti voitte käyttää vanhoja materiaaleja.

Kertaluontoinen Hyväpäivä-avustus osastoille 2018-2020

Osasto voi hakea vuosittain kertaluonteisena avustuksena osaston toiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen

  • Ensiapuryhmätoimintaan
  • Monikulttuurisuustoimintaan
  • Nuorisotoimintaan (sis. lasten päiväleiritoiminta)
  • Terveyden edistämisen toimintaan
  • Ystävätoimintaan
  • Vapaaehtoisten hyvinvointiin ja innostamiseen (osana LähiTapiolan tukea, kts. tarkemmin avustusten jakokriteerit. Haku auki 30.9.2021 asti tai niin kauan kuin LähiTapiolan osastotukea riittää; tapahtumat toteuttava vuoden 2021 aikana).

Kertaluontoista avustusta myönnetään vuosittain samalle toiminnalle enintään 300 euroa. Avustusten haku on jatkuva ja se tulee tehdä sähköisellä lomakkeella ennakkoon. Myönnetty avustus maksetaan jälkikäteen raportointia ja kuluerittelyä vastaan. Kuluvan vuoden toimintaan myönnetyn avustuksen raportti ja kuluerittely tulee toimittaa sähköisellä lomakkeella seuraavan vuoden tammikuun 15. päivään mennessä. Hakemukset ja raportit käsitellään kahden kuukauden sisällä niiden toimittamisesta.

Avustusten jakokriteerit ovat liitteenä. Linkit haku- ja tiliöintilomakkeisiin ovat tekstin lopussa.

Hyväpäivä-projektituki osastoille 2018-2020

Osasto voi hakea projektitukea osaston toteuttamalle monikulttuuriselle, kotoutumista tukevalle projektille tai ennaltaehkäisevälle projektille terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Projektin tulee olla Punaisen Ristin osaston vapaaehtoisten toteuttama ja paikalliseen tarpeeseen perustuva. Projektin tulee tarjota aktiivisen osallistujan roolin niin vapaaehtoisille kuin vapaaehtoisavun saajille. Avustus voi olla suuruudeltaan 500 - 2 000 euroa / vuosi.

Avustusten haku on jatkuva ja se tulee tehdä sähköisellä lomakkeella. Avustusta maksetaan osastolle ennakkoon enintään puolet haettavasta määrästä. Lopun avustuksen mahdollisesta ennakkomaksusta osasto sopii toimialasta vastaavan keskustoimiston työntekijän kanssa. Työntekijöiden yhteystiedot löytyvät alta.

Kuluvan vuoden toimintaan myönnetyn avustuksen raportti ja kuluerittely tulee toimittaa sähköisellä lomakkeella seuraavan vuoden tammikuun 15. päivään mennessä. Hakemukset ja raportit käsitellään kahden kuukauden sisällä niiden toimittamisesta.

Avustusten jakokriteerit ovat liitteenä.

Hyväpäivä-avustusta voi hakea tällä lomakkeella.

Hyväpäivä-avustuksen voi raportoida tällä lomakkeella.

Lisätiedot:
Ensiapuryhmätoiminta: Virpi Lohrum, virpi.lohrum@redcross.fi, 040 830 4406
Ystävätoiminta: Maaret Alaranta, maaret.alaranta@redcross.fi, 040 358 3257
Terveyden edistäminen: Kristiina Myllyrinne, kristiina.myllyrinne@redcross.fi, 040 543 7672
Nuorisotoiminta: Kirsi Lehtola, kirsi.lehtola@redcross.fi, 040 649 5181
Monikulttuurisuustoiminta:  Johanna Matikainen, johanna.matikainen@redcross.fi, 040 576 5562
Vapaaehtoisten hyvinvointi ja innostaminen: Katriina Kuusela, katriina.kuusela@redcross.fi, 040 546 6458; Julia Silverio, julia.silverio@redcross.fi