Lasten ja nuorten toiminta

"Punainen Risti järjestää kesäleirejä 2-13-vuotiaille"
"Lasten leiri Janakkalassa 2012"
"Nuorisoryhmät osallistuvat aktiivisesti rasismin vastaiseen viikkoon."
"Nuoret päättävät yhdessä Punaisen Ristin nuorisotoiminnan suuntauksista nuorten vuosikokouksessa. "
"Nuorten vuosikokous on myös paljon muuta kuin päätöksen tekoa!"
"Nuorisoryhmät aktiivisesti mukana erilaisissa tapahtumissa seksuaali- ja päihdevalistuksen merkeissä."
"Osa Punaisen Ristin humanitaarisen ouikeuden toimintaa on mm. Konfliktin keskellä -roolipeli jossa pelaaajat pääsevät kokemaan millaista on olla pakolaisen asemassa ja paeta omasta kotimaasta."
"Punaisen Ristin kansaivälisyys koskee myös nuorisoa, nuoret matkaavat leireille ja vaihtoon eri puolelle maailmaa. "
"Punaisen Ristin Hämeen piirin nuorisotoimikunta vierailia keväällä 2013 Dublinissa tutustumassa paikallisen Punaisen Ristin toimintaan."
"Punainen Risti vierailee syksyisin/keväisin kouluissa kertomassa Punaisen Ristin toiminnasta ja kutsumassa nuoria mukaan monipuoliseen toimintaan."
"Punaisen Ristin koulutetut nuoret kulkevat festareilla päihde- ja seksuaalivalistuksen merkeissä."

Tule mukaan Punaisen Ristin toimintaan!

Hämeen piirin alueella lasten ja nuorten toimintaa koordinoi Emma Peura (040 184 6911,  emma.peura@redcross.fi)

Vapaaehtoistoiminnan tavoitteet ja periaatteet

Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminta perustuu järjestön seitsemään periaatteeseen.
Nuorisotoiminnan keskeisenä teemana on välittäminen. Punaisen Ristin nuorisotoiminta antaa nuorelle mahdollisuuden kehittyä ja oppia uusia asioita. Sen lisäksi, että toimiminen auttaa järjestöä, monet vapaaehtoistoiminnan kautta opitut taidot ovat tärkeitä elämässä yleensäkin. Tule siis rohkeasti mukaan SPR:n nuorten kirjavaan joukkoon!

Nuortenryhmät

Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet nuoret voivat perustaa oman nuorisoryhmän jossakin paikallisosastossa. Kannattaa myös kysellä piirin nuorisotoiminnan suunnittelijalta jo olemassa olevista ja toimivista nuortenryhmistä Hämeen piirin alueella. Punaisen Ristin nuortenryhmät tekevät aktiivista vapaaehtoistyötä itse tärkeiksi kokemiensa asioiden puolesta. Ryhmä voi osallistua valtakunnallisiin tempauksiin omalla panoksellaan, järjestää vanhainkodin valtauksen tai vaikkapa valokuvanäyttelyn humanitaarisen oikeuden teemoihin liittyen. Nuorilla on vapaat kädet suunnitella omaa toimintaansa ja tehdä siitä itsensä näköistä!

Tutustu tästä nuorisoryhmätoimintaan ja nuorisoryhmäoppaaseen.

Leirit

Hämeen piirin aktiivisissa osastoissa järjestetään lapsille ja nuorille leiritoimintaa. Leireillä nuoret pääsevät mukaan Punaisen Ristin tunnelmaan leirin teeman johdattelemalla tavalla. Teemat vaihtelevat aina ensiavusta ja pelastustoiminnasta monikulttuurisuuteen ja kaveruuteen. Leirejä järjestetään ympäri vuoden eri paikkakunnilla. Sankarit 2021 -leiri järjestetään Petäyksessä, Hattulassa 28.6.-1.7.2021. Ajankohtaista tietoa kaikista Hämeen piirin alueella järjestettävistä leireistä löydät Hämeen piirin omasta tapahtumakalenterista.

Koulutukset

Punainen Risti tarjoaa nuorille vapaaehtoisille monia mielenkiintoisia koulutuksia, kuten ensiapu- ja leiritoiminnan koulutukset. Koulutukset järjestetään usein viikonlopun mittaisina , jolloin koulutuksen lisäksi tiedossa on mukavaa yhdessäoloa muiden vapaaehtoisten kanssa. Tulevista koulutuksista löytyy tietoa piirin nettisivujen "tapahtumat"-sivujen alta.

Kouluyhteistyön ja nuorisotoiminnan yhteyshenkilö

Kannustamme nuoria ryhtymään nuorisovastaaviksi paikallisosastoihin. Nuorisovastaavaksi aikovalta ei edellytetä aiempaa järjestötoiminta- tai ohjaajakokemusta, sillä Punainen Risti tarjoaa laadukasta koulutusta kaikille nuorisovastaavan tehtävästä kiinnostuneille. Seuraava kouluyhteistyön ja nuorisotoiminnan toimijoiden kuukausitapaaminen järjestetään ma 9.8. klo 17.30-19.00 etänä. Vaihdamme kuulumisia ja hyviä käytäntöjä sekä perehdymme eri materiaaleihin ja mietimme, miten niitä voi hyödyntää osaston toiminnassa. Elokuun tapaamiseen pääset napsauttamlla https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDJkOGRmMWItZDE1Z...

Kansainvälisyys

Punainen Risti on kansainvälinen järjestö, joka tekee vapaaehtoistyötä maailmanlaajuisesti. Leireillä ja nuorisoryhmissä on mahdollisuus tutustua muiden maiden nuoriin ja kulttuureihin. Nuorten kansainvälisiä leirejä järjestetään sekä kotimaassa että ulkomailla. Nuorisodelegaattikursseista sekä kansainvälisistä leireistä ja opintomatkoista saat lisätietoa Kansainvälisen nuorisotoiminnan sivuilta.

Tervetuloa mukaan!