Lasten ja nuorten toiminta

Tule mukaan Punaisen Ristin toimintaan!

Hämeen piirin alueella lasten ja nuorten toimintaa koordinoi Emma Peura (040 184 6911,  emma.peura@redcross.fi)

Vapaaehtoistoiminnan tavoitteet ja periaatteet

Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminta perustuu järjestön seitsemään periaatteeseen.
Nuorisotoiminnan keskeisenä teemana on välittäminen. Punaisen Ristin nuorisotoiminta antaa nuorelle mahdollisuuden kehittyä ja oppia uusia asioita. Sen lisäksi, että toimiminen auttaa järjestöä, monet vapaaehtoistoiminnan kautta opitut taidot ovat tärkeitä elämässä yleensäkin. Tule siis rohkeasti mukaan SPR:n nuorten kirjavaan joukkoon!

Nuortenryhmät

Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet nuoret voivat perustaa oman nuorisoryhmän jossakin paikallisosastossa. Kannattaa myös kysellä piirin nuorisotoiminnan suunnittelijalta jo olemassa olevista ja toimivista nuortenryhmistä Hämeen piirin alueella. Punaisen Ristin nuortenryhmät tekevät aktiivista vapaaehtoistyötä itse tärkeiksi kokemiensa asioiden puolesta. Ryhmä voi osallistua valtakunnallisiin tempauksiin omalla panoksellaan, järjestää vanhainkodin valtauksen tai vaikkapa valokuvanäyttelyn humanitaarisen oikeuden teemoihin liittyen. Nuorilla on vapaat kädet suunnitella omaa toimintaansa ja tehdä siitä itsensä näköistä!

Tutustu tästä nuorisoryhmätoimintaan ja nuorisoryhmäoppaaseen.

Leirit

Hämeen piirin aktiivisissa osastoissa järjestetään lapsille ja nuorille leiritoimintaa. Leireillä nuoret pääsevät mukaan Punaisen Ristin tunnelmaan leirin teeman johdattelemalla tavalla. Teemat vaihtelevat aina ensiavusta ja pelastustoiminnasta yhdenvertaisuuteen ja kaveruuteen.

Koulutukset

Punainen Risti tarjoaa nuorille vapaaehtoisille monia mielenkiintoisia koulutuksia, kuten ensiapu- ja leiritoiminnan koulutukset. Koulutukset järjestetään usein viikonlopun mittaisina, jolloin koulutuksen lisäksi tiedossa on mukavaa yhdessäoloa muiden vapaaehtoisten kanssa.

Kouluyhteistyön ja nuorisotoiminnan yhteyshenkilö

Kannustamme nuoria ryhtymään nuorisovastaaviksi paikallisosastoihin. Nuorisovastaavaksi aikovalta ei edellytetä aiempaa järjestötoiminta- tai ohjaajakokemusta, sillä Punainen Risti tarjoaa laadukasta koulutusta kaikille nuorisovastaavan tehtävästä kiinnostuneille.

Kansainvälisyys

Punainen Risti on kansainvälinen järjestö, joka tekee vapaaehtoistyötä maailmanlaajuisesti. Leireillä ja nuorisoryhmissä on mahdollisuus tutustua muiden maiden nuoriin ja kulttuureihin. Nuorten kansainvälisiä leirejä järjestetään sekä kotimaassa että ulkomailla. Nuorisodelegaattikursseista sekä kansainvälisistä leireistä ja opintomatkoista saat lisätietoa Kansainvälisen nuorisotoiminnan sivuilta.

Tervetuloa mukaan!