#Dubbeltupp-kampanjen

#Dubbeltupp

Har ni brist på unga aktiva i er avdelning? Lyser personer under 29 år med sin frånvaro i Röda Korsets verksamhet?  Skulle det vara dags att ge över ansvar till de yngre för att trygga verksamhetens kontinuitet?

Om du svarar ja på frågorna är det dags att fundera över vad man kan göra åt saken.

Tänk om svaret är DUBBELT UPP?

Vad då?

#Dubbeltupp -kampanjens mål är att fördubbla antalet unga frivilliga i Finlands Röda Kors före slutet av 2017. Alla medlemmar och frivilliga i hela Finland uppmuntras att delta i kampanjen. Nu är det tid att handla, alltså inte vänta på att antalet unga frivilliga ökar utan åtgärder, utan att faktiskt göra något åt saken. En eller två av oss kan inte fördubbla antalet unga frivilliga, utan vi är alla ansvariga för vår verksamhets kontinuitet och livskraft och därför är det viktigt att var och en av oss deltar i fördubblandet!

Varför?

Antalet unga frivilliga i Finlands Röda Kors har sjunkit stadigt under de senaste åren. I slutet av år 2014 hade Finlands Röda Kors sammanlagt cirka 40 000 frivilliga, av vilka endast 5 000 var unga, alltså under 29 år. Med tanke på vår verksamhets framtid är siffran alarmerande och något måste göras. År 2014 tog Generalförsamlingen tag i saken och beslöt att fördubbla antalet unga frivilliga. #Dubbeltupp -kampanjen kommer att genomföras i hela Finland, för var och en av oss behövs för att vi ska nå målet och garantera livskraften i vår verksamhet även i framtiden.  

Hur?

Hur ska vi då nå målet? Vad borde jag göra? Det beror på vad du tror är bästa sättet att fördubbla antalet unga frivilliga i din avdelning och ditt distrikt. Alla våra nuvarande aktiva deltar i kampanjen enligt sina egna förmågor. Det viktigaste är att sikta mot samma mål, det vill säga att fördubbla antalet unga frivilliga.

Arbetet i avdelningarnaär ytterst viktigt och alla innehar sin roll i att nå målet. Fördubblingsåtgärderna varierar i olika områden, men alla avdelningar och nuvarande frivilliga utmanas att:

-          Be en kompis med! Vad kunde vara ett enklare sätt att fördubbla än att alla nuvarande frivilliga ber en kompis komma med.

-          Vara verkligt öppen och synlig! Hur gör ni er avdelning attraktiv för nya frivilliga och hur får ni med dem? Genom att vara öppen och synlig!