Digitaalisuudesta apua vapaaehtoistyöhön

Salla Lehtipuu
Kuvaaja: Salla Lehtipuu
Suomen Punaisen Ristin tavoitteena on olla tehokas auttaja. Jotta voisimme olla sitä, meidän kannattaa jatkossa hyödyntää entistä enemmän digitaalisuutta toiminnassamme. 
 
Miten tämä onnistuu? Tarvitsemme uusia välineitä ja toimintatapoja. 
 
Myös toimintalinjauksessamme mukaan meidän tulisi hyödyntää nykyaikaisia ja tehokkaita viestintäkanavia ja -muotoja rohkeasti ja innovatiivisesti.
 
Punaisessa Ristissä onkin siksi tehty vuoden 2016 aikana selvitystyötä, jossa tutkittiin digipalveluidemme nykytilaa ja kehittämistarpeita palvelumuotoilun keinoin. 
 
Tutkimuksessa painotettiin vapaaehtoistyötä ja haastateltiin erityisesti Punaisen Ristin vapaaehtoisia ja työntekijöitä, joiden työtehtävät liittyvät suoraan vapaaehtoisten tukemiseen. Lisäksi analysoitiin jo aiemmin kerättyä tietoa, kuten vapaaehtoisten tyytyväisyyskyselyn tuloksia ja toimintatilastoja. 
 
Tutkimuksessa selvisi esimerkiksi, että nykyiset digipalvelumme koetaan hajanaiseksi kokonaisuudeksi ja että niitä hallinnoidaan liian raskaasti. Vapaaehtoistyön kannalta hyödyllisiä palveluita puuttuu tai ne ovat syystä tai toisesta vajaakäytöllä. 
 
Jatkossa kehitystyötä pyritään tekemään entistä yksilölähtöisemmin ja kiinteämmin yhteistyössä käyttäjien kanssa. Tavoitteena on luoda palveluita, jotka tekisivät vapaaehtoistyöstä entistä helpompaa ja mukavampaa. Uusien välineiden lisäksi kehitetään omia toimintatapoja.
 
Käytännössä erilaisia kehitysprojekteja pyritään tekemään mahdollisimman yhtenäisesti, ns. digiohjelman kokonaisuutena. Ohjelmaa suunnitellaan ja käynnistellään vuoden 2017 alusta lähtien yhteistyössä kumppanimme Accenturen kanssa. Jo aiemmin ovat käynnistyneet projektit huomioidaan kokonaisuudessa. Tällaisia projekteja ovat esimerkiksi Vapaaehtoisten tietojärjestelmä-projekti (tällä hetkellä toimittaja valittu, määrittely ja tekeminen alkaa 09/2017) ja ystävävälityksen kehittämisprojekti.
 
Etenemisestä kerrotaan esimerkiksi RedNetissä ja Tässä ja nytissä suunnitelmien valmistuttua.