Avustukset osastoille

På svenska

Avustus alle 30-vuotiaiden kansainvälistymisen edistämiseen

Osastot voivat hakea Folke Bernadotten muistosäätiön avustusta alle 30-vuotiaiden vapaaehtoisten kansainvälisiin hankkeisiin lisätietoja

Taloudellinen tuki Ukraina-operaatioon liittyen 

Osastot voivat hakea taloudellista tukea Ukraina-operaatioon liittyen osallistaviin ruoka-aputapahtumiin sekä lasten ja nuorten tukemiseen Lisätietoja

Hyväpäivä-avustukset

Vuosina 2021-2023 osastot voivat hakea avustusta toiminnan kehittämiseen ja uuden toiminnan käynnistämiseen. Avustus on kertaluonteinen, ja sitä myönnetään vuosittain samalle toiminnalle enintään 300 euroa.

Osasto voi hakea vuosittain kertaluonteisena avustuksena osaston toiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen. Avustettavia toimintamuotoja ovat: 

 • ensiapuryhmätoiminta,
 • monikulttuurisuustoiminta,
 • nuorisotoiminta,
 • terveyden edistämisen toiminta (terveyspisteet) ja 
 • ystävätoiminta.

Avustusten jakokriteerit ovat tämän RedNet-sivun liitteenä.

Vuoden 2022 toiminnan avustukset

 • Vuoden 2022 toimintaan ei enää myönnetä uusia avustuksia. Kuluvan vuoden toimintaan myönnetyt avustukset tulee raportoida viimeistään 15.1.2023 alla löytyvällä sähköisellä raportointilomakkeella.

Vuoden 2023 toiminnan avustukset

 • Vuoden 2023 toimintaan voi hakea avustusta 1.11.2022-31.1.2023 alla löytyvällä sähköisellä hakulomakkeella. Päätökset hakemuksiin tehdään ja toimitetaan hakijoille helmikuun 2023 aikana.
 • Mikäli avustuksiin varattua määrärahaa jää vielä tämän jälkeen jaettavaksi, tullaan haku avaamaan uudelleen. Toinen hakukierros on auki 1.5.-13.8.2023, ja päätökset näihin hakemuksiin tehdään ja toimitetaan hakijoille syyskuun puoleen väliin mennessä. Tieto mahdollisesta uudesta hakukierroksesta päivitetään kevään aikana tälle sivulle.
 • Huom! Mikäli avustettava toiminta on luonteeltaan sellaista, että siihen voi tulla mukaan uusia vapaaehtoisia, tulee toiminnan löytyä avoimena toimintana Oma Punaisesta Rististä. Muuten avustusta ei myönnetä.

Huomioita avustuksen käytöstä, raportoinnista ja maksusta

 • Myönnetty avustus maksetaan jälkikäteen raportointia ja kuluerittelyä vastaan osaston tilille. Raportointi tulee tehdä sähköisellä lomakkeella kuukauden kuluttua toiminnan päättymisestä. Vuoden loppuun päättyvä toiminta tulee raportoida viimeistään seuraavan vuoden tammikuun 15. päivään mennessä.
 • Jos on tiedossa, että osastolle myönnetty avustus jää käyttämättä tai sen käyttötarkoitusta halutaan muuttaa, on siitä ilmoitettava viimeistään kaksi viikkoa hakemuksessa ilmoitetun toiminnan alkamisajakohdan jälkeen vapaamuotoisella sähköpostilla keskustoimiston toimialasta vastaavalle yhteyshenkilölle, jonka yhteistiedot ovat alla.

 

Lisätiedot: