Adlibris-tuki läksykerhoille

Hae erityisavustusta läksykerhotoimintaan!

Adlibris on lahjoittanut läksykerhotoimintaan 5 000 euroa, jolla halutaan tukea osastojen läksykerhojen toimintaa. Osasto voi hakea avustusta toimintaansa aloittaville kerhoille tai jo olemassa oleville toimiville kerhoille. Hyväpäivä-avustuksen hakukriteereihin poiketen avustusta voi käyttää kerhon normaaleihin toimintakuluihin kuten:

  • materiaalihankintoihin,
  • kerhon retkikuluihin tai
  • ohjaajien virkistäytymiseen.

Avustus on suuruudeltaan enintään 150 euroa / kerho / vuosi. Avustuksia jaetaan niin kauan, kun Adlibriksen lahjoittamaa rahaa riittää. Osasto raportoi läksykerhon toiminnasta osana toimintatilastoja, -kertomusta ja tilinpäätöstä, erillistä raportointia avustuksesta ei tarvitse tehdä. Sama läksykerho ei voi saada samana vuonna toimintaansa sekä Hyväpäivä-avustusta että Adlibriksen lahjoittamaa rahaa.

Avustusta voi hakea tällä lomakkeella. 

Lisätiedot: Kirsi Lehtola, kirsi.lehtola@redcross.fi, 040 649 5181.

LiiteKoko
Tiedosto Adlibris_hakulomake_malli.docx13.43 KB