Voimavarakahvilasta intoa ja palautumista koronakevään jälkeen

Tuntevatko osastosi vapaaehtoiset väsymystä koronakevään jälkeen? Kaipaatteko iloa, innostusta ja palauttavaa toimintaa?

Koronaepidemia on muuttanut vapaaehtoistoiminnan luonnetta ja ohjannut vapaaehtoiset uudenlaiseen toimintakulttuuriin. Tilanne voi kuormittaa vapaaehtoisia uusilla tavoilla. Tämän takia vapaaehtoisten hyvinvointiin ja jaksamiseen samoin kuin innostukseen ja motivaation säilyttämiseen on tärkeää kiinnittää erityistä huomiota.

LähiTapiola on antanut avustusta erityisesti vapaaehtoisten hyvinvoinnin tukemiseen. Osastosi voi hakea LähiTapiolan tuesta 300 euron avustusta esimerkiksi voimavarakahvilan toteutukseen. Tukea voi hakea 30.9. asti tai niin kauan kuin tälle allogoidut varat riittävät. Tapahtumat on toteutettava vuoden 2021 aikana.

Osastoille avustusta vapaaehtoisten hyvinvoinnin tukemiseksi

Osaston voimavarakahvila on vapaaehtoisten hyvinvointiin ja innostamiseen keskittynyt kertaluontoinen tapahtuma, jonka tarkoituksena on purkaa koronakevään kokemuksia ja innostaa tuleviin vapaaehtoistehtäviin. Voitte järjestää voimavarakahvilan hyvin osana yhtä jo suunniteltua toimintaryhmä- tai osastokohtaista kokoontumista tai erillisenä uutena tapahtumana.

Voimavarakahvilan materiaalit sopivat sekä etä- että lähitapahtumaan sovellettaviksi. Jos pidätte voimavarakahvilan etänä, sitä ennen on hyvä toteuttaa vastuuvapaaehtoisen tai työntekijän vetämä Digirohkaiseva paja, jotta kynnys netin välityksellä osallistumiseen olisi mahdollisimman matala (katso liite Digirohkaiseva paja).

> Lisätietoja Hyväpäivä-avustuksesta vapaaehtoisten hyvinvoinnin ja innostamisen tueksi

LiiteKoko
PDF icon Voimavarakahvila848.24 KB
PDF icon Digirohkaiseva työpaja 525.29 KB