Turvakoutsit

Saara Aakko
Kuvaaja: Saara Aakko

Tervetuloa Turvakoutsien omille sivuille!

Nämä sivut on tarkoitettu Turvakoutsien toiminnan tueksi. Täältä löydät materiaalia erilaisten tilaisuuksien järjestämiseksi. Lisäksi sivuille kerätään ajankohtaista tietoa eri tapahtumista ja tulevista turvakousivalmennuksista.

Turvakoutseja on koulutettu vuodesta 2017. Turvakoutsien valmennus kuuluu Punaisen Ristin koordinoimaan Tapaturmien ehkäisyverkoston työhön ja on yksi keinoista pyrkiä viemään tietotta väestölle koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisystä. Tällä hetkellä valmennuksen käyneitä on jo 50. Vuoden 2018 aikana Turvakoutsit järjestivät yhteensä yli 40 erilaista tilaisuutta koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyyn liittyvistä teemoista.

Miten pääsen Turvakoutsiksi?

Kodin turvallisuusvalmentajana, Turvakoutsina, voi toimia kuka tahansa. Turvakoutsaamiseen saa valmiudet käymällä Turvakoutsivalmennuksen, joka sisältää eri moduulikokonaisuuksia koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisystä. Valmennuksen tarkoituksena on antaa tietoa sekä kehittää taitoja koti- ja vapaa-ajantapaturmien ehkäisytyöhön erityisesti sosiaali-, terveys-, pelastus-, ja opetusalan ammattilaisille sekä järjestöjen vapaaehtoistoimijoille, mutta myös kaikille muille kodin turvallisuuskysymyksistä kiinnostuneille. Moduulikokonaisuuksina käsitellään muun muassa kaatumisten ja liukastumisen ehkäisyä, putoamisen ehkäisyä, teräviin ja kuumiin esineisiin liittyviä riskejä sekä elämäntapoja tapaturmien ehkäisyssä. Moduuleja voidaan hyödyntää joko yhdessä tai erikseen tai yhdistellen niitä alakohtaiseen toimintaan, ja Turvakoutsit voivat hyödyntää samoja moduuleja järjestämissään tilaisuuksissa. Osaksi moduuleja voidaan ottaa mukaan myös muita turvallisuuden osa-alueita kuten palo-, sähkö- ja vesiturvallisuus.  

Uusista Turvakoutsivalmennuksista tiedotetaan

 

 

Uutiset

Kristian Heilimö
Kuvaaja: Kristian Heilimö

Tapaturmat ovat merkittävä kansanterveysongelma ja suurin osa tapaturmista on koti- ja vapaa-ajan tapaturmia. Tapaturmien ehkäisyverkosto kouluttaa Turvakoutseja, jotka järjestävät pidettyjä ja hyödyllisiksi koettuja tilaisuuksia tapaturmien ehkäisystä.
Turvakoutseina toimivat Eeva-Liisa, Maarit ja Jaana kertovat minkälaista on toimia kodin turvallisuusvalmentajana ja mikä koutsaamisessa on ollut antoisaa.

Tapahtumat

2.10.2019
Sijainti:
Yliopistonkatu 24 A, 20100, Turku

Foorumikirjoitukset

Ei foorumikirjoituksia juuri nyt.