Kyrkslätt svenska

Sijainti:
-, 02400, Kirkkonummi
Puhelin: 
+358503221790
Sähköposti: 
linda.basilier(a)gmail.com

 

VÅRMÖTE 15.3

Avdelningens vårmöte är kl. 18 på servicehuset (Rågränden 3 A). Före vårmötet kommer journalist Tom Kankkonen att berätta och visa bilder från sin tid i Mellanöstern. Under vårmötet behandlas även stadgeenliga ärenden. Kaffeservering. Välkomna!

KURS I VÄNVERKSAMHET

Röda Korset förmedlar frivilliga vänner till dem som saknar en annan människas sällskap. Som frivillig inom vänverksamheten behöver du bara ge av din tid och endast så mycket som passar dig. Den bästa egenskapen hos en frivillig vän är att kunna lyssna och vara närvarande. Avdelningen ordnar en kurs för personer som vill bli frivilliga vänner med start 5.3 kl. 17 på Stor Raula (Evitskogsvägen 150). Kontakta Barbro Henriksén: barbro.henriksen(a)kolumbus.fi eller 040-704 2967 om du vill delta i kursen. 

TRADITIONELL VÄNVERKSAMHET

Avdelningens traditionella vänverksamhet består av personliga vänner som besöker ensamma äldre och gemensamma sångstunder på äldreboenden i Kyrkslätt. Följande sångstunder är: vändagsfest på Vohlshemmet 14.2 kl. 13.30, servicehuset 6.3. kl. 14 och på Valkokulta jämnaveckors onsdagar kl. 10.

Följande vänträff för Röda Korsvänner är 27.2 kl. 17.30 på Gillobacka gård. Börje Forsberg berättar om Gillobackas gårds historia och socialarbetare Jenny Rusk informerar om Handicapp verksamheten i kommunen.

Om du vill komma med på sångstunderna, vill vara personlig vän eller själv är i behov av en personlig vän från Röda Korset kan du kontakata Barbro Henriksén: barbro.henriksen(a)kolumbus.fi eller 040-704 2967. Kontakta Anja Sandholm: sandholmanja(a)gmail.com eller 040-538 3910 om du vill delta i Valkokultas sångstunder.

VÄNVERKSAMHET FÖR NYANLÄNDA

Tillsammans med den finska Röda Kors-avdelningen har avdelningen en grupp frivilliga som är vänner till nyanlända som har fått uppehållstillstånd och bosatt sig i Kyrkslätt. Om du vill vara personlig vän till en person som har bosatt sig i Kyrkslätt kan du kontakta Henrika (Ika) Malmström: ikaw(a)kolumbus.fi eller tfn 040-542 6602.

BLODGIVNINGAR

Blodgivningarna arrangeras av Finlands Röda Kors Blodtjänst 14.3, 30.5, 16.7, 20.9 och 22.11 kl. 15-19 i församlingshemmet i Kyrkslätt centrum.

FÖRSTA HJÄLPEN-GRUPPEN

Om du är intresserad av att delta i gruppen kan du oberoende av förkunskaper delta i träffarna. Kontakta Asta Martin asta(a)connect.fi eller 050-434 9011 om du är intresserad av gruppens verksamhet. 

BLI MEDLEM

Genom att vara Röda Kors-medlem i Kyrkslätt svenska avdelning stöder du den lokala Röda Kors-verksamheten i Kyrkslätt. Du får även information om Röda Korset verksamhet lokalt, nationellt och internationellt.

Du kan bli medlem här

För mera information om avdelningens verksamhet kan du kontakta ordförande Linda Basilier, tfn 050-322 1790 eller linda.basilier(a)gmail.com

Vi finns också på facebook: SPR Kirkkonummi - FRK Kyrkslätt

 

Uutiset

Oletko ollut mukana jo vuosia vai vasta vähän aikaa, mutta sitäkin suuremmalla palolla? Tuletko hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja haluat olla mukana vahvistamassa järjestön vapaaehtoistoimintaa?

Tapahtumat

Ei tapahtumia juuri nyt.

Foorumikirjoitukset

Ei foorumikirjoituksia juuri nyt.