Kansainvälisen avun vastaanoton sääntely Suomessa - HNSG

Outi Amanor
Kuvaaja: Outi Amanor
KANSAINVÄLISEN AVUN VASTAANOTON SÄÄNTELY SUOMESSA
Miten Suomi toimii isäntämaana äkillisessä, laajamittaisessa kriisitilanteessa?
 
Host Nation Support Guidelines (HNSG) -hankkeessa selvitettiin kansainvälisen avun vastaanottoa ja lähettämistä koskevaa lainsäädäntöä ja käytäntöjä. Hankkeessa ovat Suomen lisäksi mukana Islannin, Puolan, Irlannin ja Latvian Punaisen Ristin kansalliset yhdistykset, heidän asiasta vastaavat ministeriöt sekä Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto (IFRC). Selvityksen pohjana on käytetty pääasiassa Euroopan komission HNSG-ohjeita sekä valtioiden kansainvälisen Punaisen Ristin liikkeen konferenssissa vuonna 2007 hyväksymiä Guidelines for domestic facilitation and regulation of internationalrelief -ohjeita (IDRL-ohjeet). HNSG-ohjeissa käsitellään pääasiassa valtioiden välistä apua. IDRL-ohjeet sekä niiden pohjalta laadittu niin kutsuttu Model Act koskevat valtioiden välisen avun lisäksi myös kansalaisjärjestöjen toimintaa.
 
Hanke on toteutettu Euroopan unionin pelastuspalvelun tuella 2013–2014 (Humanitaarisen avun ja pelastuspalveluasioiden pääosasto (ECHO)). Euroopan unionin komissio ei vastaa selvityksen sisällöstä eikä siinä esitetyistä kannanotoista. Vastuu tekstin sisällöstä kuuluu tekijöille.
 
Selvityksen kirjoittaja: Maarit Pimiä, oikeustieteen notaari
Toimeksiantajat: Suomen Punainen Risti, kotimaan valmiuden yksikkö ja Sisäministeriön pelastusosasto.
Hankkeen organisaatio ja raportointi: Projektikoordinaattori  Islannin Punainen Risti (Jón Brynjar Birgisson). Ohjausryhmä ja maakohtaiset yhteyshenkilöt: Islanti (pj. Jón Brynjar Birgisson), Irlanti (John Roche, ed. Fintan Breen),  Suomi (Melinda Palomaa), Puola (Paulina Pajkiert), Latvia (Inese Vintisa, ed. LigaKaca) ja Kansainvälinen Liitto (David Fisher, ed. Elyse Mosquini)

Alla olevasta linkistä saat ladattua selvityksen pdf-tiedostona:

 KANSAINVÄLISEN AVUN VASTAANOTON SÄÄNTELY         HOST NATION SUPPORT GUIDELINES FINLAND

Suomenkielinen                                      English

Lisätietoja: http://www.ifrc.org/en/what-we-do/idrl/latest-news/disaster-law-newsletter-february-2012/host-nation-support-guidelines-approved-by-eu/

Englanninkieliset sivut: http://ifrc.org/en/what-we-do/disaster-law/news/europe/

Lisätietoja hankkeesta: Valmiussuunnittelija Melinda Palomaa, valmiuden yksikkö, keskustoimisto, Punainen Risti. etunimi.sukunimi@punainenristi.fi

Uutiset

Ei uutisia juuri nyt.

Tapahtumat

Ei tapahtumia juuri nyt.