Caritas

Miska Kivioja
Kuvaaja: Miska Kivioja

Suomen Punaisen Ristin Caritas-ensivastetoiminta toteutetaan kesän aikana yhdessä Turun meripelastusyhdistyksen kanssa pv ABSO veneellä Saaristomerellä.

Alus toimii Saaristomerellä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ensihoitokeskuksen ensivasteyksikkönä (operatiivinen kutsutunnus EVS 561) yhteistyössä Länsi-Suomen Merivartioston, Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen, paikallisten terveyskeskusten ja sairaankuljetusyksiköiden sekä Lounais-Suomen poliisin kanssa. Alus on toiminta-aikanaan välittömässä lähtövalmiudessa 24 tuntia vuorokaudessa Turunmaan saaristossa. Turun Hätäkeskus sekä Meripelastuskeskus Turku tietävät aluksen sijainnin jatkuvasti. Alus toimii hätäkeskuksen ja meripelastuskeskuksen hälyttämänä.

”Aluksen henkilökunta koostuu vapaaehtoisista, jotka päivystävät aluksella ilman korvausta. Miehistöön kuuluu kaksi meripelastajaa ja kaksi ensivastepäivystäjää, joista osa on terveydenhuollon ammattilaisia, lääkäreitä tai sairaanhoitajia. Vapaaehtoiset antavat ensiapua ja ensihoitoa hätätilanteissa ja auttavat mahdollisuuksien mukaan myös muissa terveysasioissa. Caritas-toiminnan palvelut ovat aina autetulle ilmaisia. Caritas-ensivaste on siis hyvä esimerkki sekä järjestöjen välisestä että kolmannen sektorin ja viranomaisten välisestä yhteistyöstä yhteiskunnan turvallisuuden edistämisestä”, kertoo SPR Varsinais-Suomen piirin valmiuspäällikkö Tommi Virtanen.

Kolmas sektori turvallisuuden edistäjänä saaristossa SPR ja SMPS yhteistyöllä

Caritas-ensivastetoiminta toteutetaan Suomen Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin ja Suomen Meripelastusseuran Turun Meripelastusyhdistyksen yhteistoimintana. Caritas-ensivaste on lunastanut vankan aseman viranomaisten tukena sekä saariston asukkaiden että saaristossa veneillä tai muutoin vierailevien keskuudessa. Toimintamuodot ja toiminnan painopiste ovat vuosien kuluessa muuttuneet terveyden edistämisestä hälytysensivastetoimintaan. Caritas-toimintaan osallistuu Punaisen Ristin vapaaehtoisia koko Suomen alueelta, vapaaehtoisista puolet on terveydenhuollon ammattilaisia. Pv. ABSO-aluksen meripelastustoimintaan osallistuu vapaaehtoisia lähinnä Turun seudulta.